Działki na sprzedaż przeznaczone dla sektora usługowego, działalność handlową, pod bud. jednorodzinne i wielorodzinne, pod garaże

Działka nr 176 – pow. 6487 m², położona przy ul. Kołobrzeskiej, grunt może być przeznaczony pod sektor usługowy i budownictwo mieszkaniowe.
Działka nr 226 – pow. 1547 m², położona przy ul. Stamma, grunt może być przeznaczony pod sektor usługowy i budownictwo mieszkaniowe.
Działka nr 224 – pow. 371 m², położona przy ul. Stamma, grunt może być przeznaczony
pod sektor usługowy.

Działka nr 203/14 – pow. 1420 m²
Działka nr 203/15 – pow. 1325 m²
Działka nr 203/24 – pow. 1617 m²
Działka nr 203/26 – pow. 1620 m²

Działki pod garaże od numeru 203/43 do 203/70 – po 18 i 20 m²

Działka 207/9 – pow. 621 m²
Działka 207/10 – pow 867 m²
Działka 202/3 – pow.1105 m²

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem tel. 94 311 01 81 lub e-mail: inwestycjebsm@btk.net.pl oraz w biurze Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 26, pok. 1.

Zobacz wykaz działek na sprzedaż.