Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard w 2017 roku. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie osiedli BSM. Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowe zasady segregacji odpadów.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że wszystkich mieszkańców naszego miasta obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku opisane w Uchwale Rady Miejskiej Nr X/82/2015 zmienionej Uchwałą Nr XVI/149/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.
Wyrzucanie na plac  gospodarczy ( śmietnik) starych mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, gruzu po pracach remontowych przyczynia się do ponoszenia przez Spółdzielnie coraz wyższych kosztów związanych z utrzymaniem tych miejsc w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców o wskazywanie osób winnych tj. tych, które wyrzucają zbędne sprzęty, meble itp. w niedozwolone miejsca. Osoby te będą obciążane kosztami za sprzątanie i wywóz ww rzeczy we właściwe miejsce składowania.
Do każdego lokalu mieszkalnego został dostarczony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Ponadto informacje o miejscach składowania różnych odpadów z gospodarstw domowych można znaleźć w administracjach BSM, na stronie internetowej Miasta bip.bialogard.info 
Ważne informacje linki poniżej: 
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – szczegółowe informacje 
Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Białogard
Zmiany w gospodarce odpadów 
Nowe zasady segregacji odpadów, obowiązujące od 1 lipca 2017

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard w 2017 roku 

 

                                       SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00, ul.Ustronie Morskie 1 w Białogardzie (teren Zakładu Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN”)