Poszukujemy do pracy na stanowisko Specjalisty ds. Mediów i Telemetrii. Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy Spółdzielni.

Wymagania : wykształcenie wyższe techniczne (najchętniej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)
Do zakresu obowiązków będzie należało m.in:
* kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;                                                                                                                    * nadzór nad usługami związanymi ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych;                                  * bieżąca kontrola funkcjonowania systemu zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy, działania adaptermów, liczników energetycznych;                                                                                                  *współpraca z działem finansowym w zakresie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, zimnej wody i centralnie ciepłej wody.
Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy Spółdzielni.