Poszukujemy kandydata na stanowisko administratora osiedla. Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje kandydata na stanowisko administratora osiedla.
Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub średnie z zakresu budownictwa lub instalatorstwa, umiejętność sporządzania kosztorysów powykonawczych, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom, dobra organizacja pracy.
Proponowany zakres obowiązków:
-Czynny udział w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych oraz kontrola ich realizacji.
-Przeprowadzanie wiosenno – jesiennych oraz bieżących przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych.
-Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze wszelkich robót wykonywanych na rzecz osiedla.
-Zlecanie dla grupy konserwatorów części robót remontowo – konserwacyjnych zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.
-Protokolarne przyjmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
-Prowadzenie dokumentacji technicznej poszczególnych budynków i obiektów.
-Bieżące zgłaszanie potrzeb związanych z kontrolą przewodów kominowych.
-Kontrola pod względem merytorycznym rachunków podmiotów świadczących usługi na rzecz BSM. Wystawienie zleceń i potwierdzanie ich wykonania.
-Kontrola szkód zalaniowych i ustalanie przyczyn zalania; sporządzanie protokołów dla ubezpieczyciela.
-Kontrola czasu pracy podległych konserwatorów, sporządzanie kart pracy.
-Nadzór nad firmami sprzątającymi w zasobach BSM; kontrola czystości budynków i terenów przyległych.
-Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do administracji; obsługa interesantów.
-Prowadzenie ewidencji zgłaszanych przez lokatorów usterek, uszkodzeń, awarii elektrycznych, hydraulicznych, domofonowych itp.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 94 312 01 81 lub 94 312 29 65.
Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura .