BSM zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Białogardzie zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• minimum roczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ochrony danych (mile widziane na stanowisku ABI);
• bardzo dobrej znajomości regulacji RODO;
• znajomości tematyki ochrony danych osobowych;
• znajomości kwestii związanych z bezpieczeństwem IT oraz z bezpieczeństwem fizycznym;
• samodzielność;
• mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych  osobowych lub szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji albo szkolenie z zakresu uprawnień IODO;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• samodzielność i konsekwencja w działaniu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych ze szczególnym zapewnieniem zapewniania zgodności z rozporządzeniem RODO; 
•prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
•prowadzenie analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych obszarów działalności;
•współpracowanie z organem nadzorczym nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
•tworzenie kompleksowych zleceń z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewniania zgodności działań z rozporządzeniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
•systematyczna analiza przepisów  i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla celów działalności;
•opracowywanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
•aktualizacja dokumentacji  i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
•doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;
•cyklicznie prowadzenie audytów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami we wszelkich obszarach.
•nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie obsługi incydentów dotyczących potencjalnych naruszeń danych osobowych.