BSM ogłasza przetarg na wykonanie czynności pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni na terenie Białogardu i Karlina. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2019 r. godz.14.00. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg na wykonanie czynności pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni na terenie Białogardu i Karlina. Łącznie posiadamy 70 budynków mieszkalnych ( 8 w Karlinie). Pogotowie techniczne obejmie nadzorem sieci wewnętrzne co, cw, zw, kanalizacji, elektryczną. 
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Pogotowie techniczne” można składać w sekretariacie BSM lub przesłać pocztą na adres: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard. Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2019 r., godz.14.00. Dodatkowe informacje tel. 510 068 202.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.