BSM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznych, remontem dachów, wymianą płyt balkonowych, malowaniem klatek schodowych i ułożeniem polbruku. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących prac:
  1. Modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych w Białogardzie.
  2. Remonty dachów w zasobach Spółdzielni.
  3. Wymiana płyt balkonowych na oś. Lelewela.
  4. Malowanie klatek schodowych.
  5. Ułożenie nawierzchni z polbruku  na terenie rekreacyjnym.
Specyfikacje otrzymasz w pok. nr 15 w biurze BSM (ul. Kochanowskiego 26). Dodatkowe informacje tel. 510 068 202. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2019 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.