BSM zatrudni na umowę o prace na stanowisko konserwator ogólnobudowlany zasobów mieszkaniowych. Aplikacje na stanowisko można składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy biura do dnia 18.09.2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie zatrudni na umowę o prace mężczyznę na stanowisko konserwator ogólnobudowlany zasobów mieszkaniowych.
Zakres obowiązków konserwatora obejmuje poniższe czynności:
– konserwacja bieżąca obiektów budowlanych będących pod zarządem BSM
– utrzymywanie porządku na podległym terenie
– prace ślusarskie
– utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji w budynkach poprzez oględziny części wspólnych w budynku jak i prace konserwacyjne, naprawy, interwencje awaryjne, m.in. brak oświetlenia na klatce schodowej; piwnicy, udrażnianie kanalizacji, sprawdzanie poziomu ścieków w studzienkach, drobne prace montażowe i regulacyjne na instalacji c.o. pod nadzorem hydraulika, sprawdzanie sprawności wodomierzy i inne niewykraczające poza kompetencje prace zlecone przez przełożonego
– naprawy posadzek, ścianek, stopni, placów, chodników i inne drobne prac ogólnobudowlane,
– drobne prace remontowe na wysokości
– prowadzenie środków transportu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (mile widziane uprawnienia na ciągnik)
– utrzymanie sprawności technicznej obiektów małej architektury
utrzymanie terenów zielonych (przycinanie żywopłotów, krzewów, prace ogrodowe)
– utrzymywanie i prawidłowa eksploatacja zgodnie z instrukcjami sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi i innych narzędzi, zgłaszanie do administracji zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków
– drobne prace porządkowe na terenach będących pod zarządem BSM m.in. wywóz gabarytów, czyszczenie daszków i rynien, kontrola porządku w altankach śmietnikowych
wykonywanie innych poleceń przełożonego
– Zgłaszanie przełożonemu zauważonych problemów na podległym terenie, wymaganych napraw i remontów
Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 502 050 168 – Kierownik Działu GZM lub 502 050 381 – kadry.
Aplikacje na stanowisko można składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy biura do dnia 18.09.2019 r.