Uwaga!! Dotyczy rozpoczęcia sezonu grzewczego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni mieszkańcy zasobów mieszkalnych Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informujemy o zbliżającym się sezonie grzewczym. Jak co roku informujemy, iż instalacja grzewcza będzie odpowietrzana. W związku z tym przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalne otwarcie, co jest niezbędne do prawidłowego odpowietrzenia instalacji grzewczej. Odpowietrzanie rozpoczynamy od dnia 16.09.2019 r. W czasie odpowietrzania instalacji grzewczej nie następuje rejestracja zużycia ciepła (podzielniki nie działają), nie poniesiecie Państwo żadnych wydatków związanych ze zużyciem ciepła w czasie przygotowania instalacji do sezonu grzewczego, gdyż próba jest wykonywana na zimno. Jednocześnie informujemy, że dnia 23.09.19 r. (poniedziałek) rozpoczynamy sezon grzewczy.