BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Oferty należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Kontakt telefoniczny w sprawie zaproszenia 510 068 202. Ofertę należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 27 lutego 2020 r. ( załącznik  – formularz oferty -link poniżej):
Załącznik – formularz oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.