Przetarg na wynajem lokalu w ciągu handlowym przy ul. Lipowej 2 w Białogardzie. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26. Szczegóły w ogłoszeniu.

Adres : Lipowa 2, pow. 100,00 m²
Lokalizacja  centrum miasta, wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu (dawniej sklep mięsny). 
Cena wywoławcza za najem wynosi 10,20 zł za m²(+podatek VAT). Opłaty dodatkowe za media wg stanu zużycia (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie wynajmującego. Inne informacje na temat lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 502 050 189 ; 510 068 202; sekretariatbsm@btk.net.pl ; inwestycjebsm@btk.net.pl
Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, tel. 510 248 039