Terminy przeglądów gazowych 2020 w zasobach Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Informujemy, że w dniach od 7 stycznia do 28 lutego 2020 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT – GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne upoważnienia.