Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r., godz.12.00 . Szczegóły w ogłoszeniu.

Działka nr 203/14 obr. 010 położona przy ulicy Janusza Kusocińskiego o powierzchni 1420 m, cena wywoławcza 45.000,00zł. Przeznaczenie : zabudowa jednorodzinna.
Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r., godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przed przetargiem – 10% wartości działki wpłata w kasie lub na konto BSM: 203/14 – 4.500 zł. Jedno przystąpienie przetargowe wynosi 1000,00zł. 
Inne informacje o przetargu pod nr tel. 94 311 01 81, 510 068 202. Zalecana jest wizja w terenie z uwagi na lokalizacje rowu melioracyjnego.