BSM poszukuje pracownika na stanowisko hydraulika. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko Hydraulika. Szczegóły w ogłoszeniu.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wod-kan;

  • doświadczenie w branży sanitarnej i grzewczej

  • mile widziana umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów na roboty hydrauliczne

  • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

  • naprawy w zakresie bieżącego technicznego utrzymania m.in. wymiana zaworów odcinających przy wodomierzach, zaworów grzejnikowych, podpionowych regulujących, wymiana grzejnika, wymiana uszkodzonych odcinków rur, udrażnianie pionów i przyłączy kanalizacyjnych, osadników, naprawa, mocowanie i wymiana uszkodzonych rur spustowych, odpowietrzanie grzejników i pionów c.o., wymiana pomp obiegowych, lokalizacja i naprawa nieszczelności instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, czyszczenie wywiewek kanalizacyjnych, kontrola prawidłowych temperatur i przepływów na instalacji c.o. i cwu. w pomieszczeniu technicznym budynku

  • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora pod kątem przyczyn powstania zalań (instalacja budynkowa/przeciek z instalacji w mieszkaniu powyżej/zalanie nie wynikające z awarii na instalacji a użytkowania mieszkania)

  • ocena stanu technicznego instalacji budynkowej pod kątem konieczności jej wymiany

  • współpraca z firmami zewnętrznymi np. RwiK w zakresie udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz ZEC w przypadku wystąpienia awarii na wymiennikowni budynku, którego utrzymanie leży po stronie ZECu

  • inne prace zlecone przez przełożonego związane z bieżącym utrzymaniem instalacji budynkowej związanej z branżą wod-kan, c.o.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Spółdzielni od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 502 050 168.