Ważna informacja dotycząca przesunięcia wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne

W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu rodzin zamieszkujących w naszej Spółdzielni spowodowane pandemią koronawirusa Zarząd Spółdzielni w dniu 27.05.2020 r.podjął decyzję o przesunięciu wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne z miesiąca czerwca na miesiąc październik 2020 roku.
Apelujemy do wszystkich o dbanie o mienie Spółdzielni, części wspólne a w szczególności o właściwe składowanie odpadów komunalnych.