Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie. Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie.
Oferty prosimy składać do dnia 25 września 2020 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie w godzinach pracy Spółdzielni lub email: sekretariatbsm@btk.net.pl
Bliższe informacje pod nr telefonu: 502 050 168 lub 510 248 039