Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie.
Oferty prosimy składać  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie w godzinach pracy Spółdzielni lub email: sekretariatbsm@btk.net.pl
Bliższe informacje pod nr telefonu: 502 050 168