Prace remontowe w BSM

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że realizujemy prace remontowe z planu rzeczowo finansowego na rok 2019. W planach remontowych najważniejsze miejsce wypełniły remonty dachów. Dotychczasowe powłoki z papy termozgrzewalnej nie stanowią właściwego zabezpieczenia przed przeciekami do lokali mieszkalnych i użytkowych. Prace były prowadzone 14 – 17 lat temu. Obecnie wykorzystujemy nową technologię wykonania polegająca na zastosowaniu szczelnych powłok z hydronylonu. Ponadto w planie remontów jest modernizacja instalacji elektrycznych w częściach wspólnych, montaż lamp na czujnik ruchu. Jak w poprzednich latach będą kontynuowane prace remontowe chodników i placyków gospodarczych. Kontynuowana będzie wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach. Znaczącą pozycją jest wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz drzwi wewnątrz klatek. Przystąpimy do modernizacji systemu domofonowego z zastosowaniem kodów cyfrowych. Ponadto będą kontynuowane prace związane z wymianą pionów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz malowanie klatek schodowych. Kontynuowany jest proces modernizacji domofonów.
Wszystkich wykonawców wyłaniamy w przetargach, dzięki czemu uzyskujemy korzystne ceny nabywanych usług.
Przypominamy naszym mieszkańcom, że mogą kontrolować pracowników obcych firmy poprzez żądanie okazania upoważnienia informującego jaką reprezentują firmę i jakie prace w imieniu Spółdzielni będą wykonywane. Upoważnienie podpisane przez Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szanowni mieszkańcy !!!
ze względów bezpieczeństwa przypominamy, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią Mieszkaniową winny dysponować stosownym upoważnieniem do występowania w naszym imieniu.
Przypominamy naszym mieszkańcom, że mogą kontrolować pracowników obcych firmy poprzez żądanie okazania upoważnienia informującego jaką reprezentują firmę i jakie prace będą wykonywane. Upoważnienie winno podpisane przez Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.