Pracownicy

Dział Finansowo-Księgowy:

 • mgr Adam Marczyk – Główny Księgowy (tel. 94 311 01 72)
 • mgr Marzena Moraczewska – Kierownik działu finansowo-księgowego (tel. 94 311 32 02)
 • Teresa Kormosz – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 312 00 60)
  czynsze, rozliczenia wody i centralnego ogrzewania
 • mgr Marzena Pogorzelska – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 312 32 38)
  czynsze, rozliczenia wody i centralnego ogrzewania
 • Agnieszka Herter – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 32 04)
  rozliczenia finansowe Wspólnot Mieszkaniowych
 • Patrycja Peszyńska – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 01 78)
  rozliczenia TV kablowej i internetu
 • Alina Kamińska – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 01 75)
  windykacja należności
 • Zofia Hamulak – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 01 80)
  kredyty
 • Kornelia Witkowska – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 32 01)
 • mgr Katarzyna Serafin – Kasjer (tel. 94 311 01 74)

 

Dział Członkowsko-Mieszkaniowych:

 • Czesława Szubała – Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
  licencjonowany zarządca nieruchomości, nr licencji zawodowej 7173 (tel. 94 311 01 77)
  przyjęcia w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, przekształcenia prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych

 

Dział Pracowniczy:

 • Edyta Bednarska – Specjalista ds. służb pracowniczych i społeczno-samorządowych
  (tel. 94 312 29 65)
  sprawy kadrowe, sprawy samorządowe: Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza, Zarząd

 

Dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi i techniczny:

 • Jerzy Bobrowski – specjalista d/s Inwestycji (tel. 94 311 02 33)
  przetargi na roboty budowlane, remonty i bieżące utrzymanie budynków wspólnot mieszkaniowych w Białogardzie i Tychowie.
 • Jolanta Zięcik – Kierownik działu GZM i BHP (tel. 94 311 01 81)
  remonty, bieżące techniczne utrzymanie zasobów mieszkalnych BSM.
 • mgr inż. Ewelina Tyborska- Specjalista ds. Telemetrii i Mediów

 

Administracje Osiedlowe: bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, remonty, sprawy lokatorów:

 • Jerzy Bobrowski  – Administrator Osiedla : os. Olimpijczyków i Lelewela
  (tel. 94 312 70 34, kom. 510 248 039)
 • Marta Malecha – Administrator os. Kochanowskiego I i II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa ( tel. 94 312 32 37 lub 502 050 201)
 • Jan Witkowski – Administrator Osiedla Traugutta w Karlinie ( tel. 94 311 32 05, kom 502 050 374)

 

Dział Telewizji Kablowej:

 • Jarosław Podgórski – Specjalista ds. TVK (tel. 507 100 691)
  sprawy techniczne dotyczące telewizji kablowej, cyfrowej i internetu
 • Mieczysław Zieliński – Pracownik Biura Obsługi Klienta TVK (tel. 94 312 35 78)

 

Dział społeczno-wychowawczy:

 • Renata Łopato – Koordynator ds. działalności społeczno-wychowawczej tel. 94 311 01 82 (Klub „Spółdzielcy” przy ul. Kochanowskiego 26)
 • Jadwiga Olejniczak – Instruktor kulturalno-oświatowy
  (Klub „Spółdzielcy” przy ul. Kochanowskiego 26)
 • mgr Monika Dekajło – Instruktor kulturalno-oświatowy (tel. 94 311 32 03)
  (Klub Osiedlowy przy ul. Komara 25)
 • Joanna Małuszkiewicz – Instruktor kulturalno-oświatowy (tel. 94 311 01 83)
  (Klub Osiedlowy i Galeria Osiedlowa przy ul. Wojska Polskiego 13)
 • Waldemar Paździor – Instruktor kulturalno-oświatowy (tel. 94 311 02 29)
  (Klub Osiedlowy przy ul. Komara 25)