All posts by Jagoda Olejniczak

Przeglądy gazowe 2019 w zasobach Spółdzielni.

Informujemy, że w dniach od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT-GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne pełnomocnictwa.
                                                                                                                 Administracja BSM

Informacja na temat odbioru choinek świątecznych. Szczegóły w ogłoszeniu.

Choinki świąteczne wystawione przez właścicieli nieruchomości przed ich nieruchomościami oraz w miejscach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, będą zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bez dodatkowych opłat, w niżej wymienionych terminach:
1) w dniach 7 i 21 stycznia 2019 r. oraz 4 i 18 lutego 2019 r. po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do Wydziału Ochrony Środowiska pod nr tel. 94 312 20 06 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
2) z terenu całego miasta w dniach 14 i 28 stycznia 2019 r. oraz 11 i 25 lutego 2019 r.
Choinki można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 12-17 oraz w sobotę w godz. 10-14. Choinki w PSZOKu przyjmowane są bezpłatnie. (http://bialogard.info/2,5618,odbior-choinek)

BSM zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Białogardzie zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• minimum roczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ochrony danych (mile widziane na stanowisku ABI);
• bardzo dobrej znajomości regulacji RODO;
• znajomości tematyki ochrony danych osobowych;
• znajomości kwestii związanych z bezpieczeństwem IT oraz z bezpieczeństwem fizycznym;
• samodzielność;
• mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych  osobowych lub szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji albo szkolenie z zakresu uprawnień IODO;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• samodzielność i konsekwencja w działaniu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych ze szczególnym zapewnieniem zapewniania zgodności z rozporządzeniem RODO; 
•prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
•prowadzenie analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych obszarów działalności;
•współpracowanie z organem nadzorczym nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
•tworzenie kompleksowych zleceń z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewniania zgodności działań z rozporządzeniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
•systematyczna analiza przepisów  i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla celów działalności;
•opracowywanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
•aktualizacja dokumentacji  i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
•doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;
•cyklicznie prowadzenie audytów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami we wszelkich obszarach.
•nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie obsługi incydentów dotyczących potencjalnych naruszeń danych osobowych.

Przypominamy mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania oświadczeń o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 78-200 Białogard ul. Kochanowskiego 26, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PRZYPOMINA mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania OŚWIADCZEŃ o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach.
Oświadczenie jest dostępne w biurze Spółdzielni lub można pobrać link poniżej:
Oświadczenie

 

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
  • nazwa firmy
  • rodzaj wykonywanych prac, czynności
  • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).