All posts by Jagoda Olejniczak

Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie kierowania robotami i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad planowanymi pracami remontowymi w 2 lokalach mieszkalnych. Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2017 r. w sekretariacie BSM

Szczegóły ogłoszenia – link poniżej :
Szczegóły przetargu

 

Pasjomania II – galeria zdjęć

Plener fotograficzny – 14 października 2017 r.
Jesienny festyn sportowy – 21 października 2017 r.
Warsztaty rękodzieła 
Uroczyste otwarcie wystawy Krystiana Kasperowicza z cyklu „Do pięciu razy sztuka” w Galerii Osiedlowej BSM przy ul.Wojska Polskiego 13 (12 października 2017 r.)
Uroczyste otwarcie wystawy Marii Warszawskiej z cyklu „Do pięciu razy sztuka” w Galerii Osiedlowej BSM przy ul.Wojska Polskiego 13 (5 października 2017 r.)
 28 października odbyła się kolejna edycja teatru poezji czyli „Popołudnia Poetów” .Tym razem w roli głównej wystąpiły Regina Byblewska i Halina Wittbrodt.
Swoje wiersze również zaprezentowali: Izabela Budnik, Marta Rdzanek-Jaczun, Anna Knade, Jadwiga Kulik, Marian Kwidziński, Andrzej Matej, Jadwiga Sokołowska, Alekasandra Wasilewska. Wiersze Anny Knade, Marty Rdzanek – Jaczun, Andrzeja Mateja, Antoniny Puzinowskiej-Tkaczyk i Aleksandry Wasilewskiej zaprezentowała Paulina Wcisło. Wszyscy poeci otrzymali tomiki ze zbiorem prezentowanych wierszy.
Nastrojowe piosenki zaśpiewała Ania Konkel.
Organizatorami imprezy byli: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie Pasjonaci i Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Wojska Polskiego 67, pow. 74,00 m²
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m²
  • Lipowa 2, pow.17,80 m²
  • Kusocińskiego 1, pow. 29 m²
  • Wojska Polskiego 13, pow.42,70 m²
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

Razem zadbajmy o środowisko w naszym bezpośrednim otoczeniu. Zarząd BSM zaprasza Państwa do współgospodarowania terenami zielonymi, pielęgnacją drzew i krzewów na naszych terenach – szczegóły w ogłoszeniu

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza Państwa do współgospodarowania terenami zielonymi, pielęgnacją drzew i krzewów na naszych terenach. Jeżeli zaobserwowaliście, że jakieś tereny wymagają dodatkowej pielęgnacji to możecie ten fakt zgłosić do administracji (na piśmie) Szczegóły w załączniku poniżej:

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wraz z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie:

– § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

– Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

– Rozdziału XI ust. 1-2 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym przesyłamy propozycje dotyczące zmiany kanałów i pakietów odbioru TVK.

W załączniku oferta programowa przed zmianą i po zmianie wraz z kwotą abonamentu za pakiety:

Pismo o zmianach BTK

Pakiety BTK przed zmiana

Pakiety BTK po zmianie