All posts by Jagoda Olejniczak

Rozliczenie z tytułu zużycia wody za II kwartał. Ważna informacja. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na problemy techniczne rozliczenie z tytułu zużycia wody za II kwartał otrzymacie Państwo wraz z rozliczeniem za III kwartał 2020 roku.
Serdecznie przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Poszukujemy osoby na stanowisko konserwator z podstawową znajomością hydrauliki. Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 14 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisko konserwator z podstawową znajomością hydrauliki

Zakres obowiązków konserwatora:

 1. Konserwacja bieżąca obiektów budowlanych będących pod zarządem BSM

 2. Poczucie odpowiedzialności za utrzymywanie porządku oraz estetyki na podległym terenie

 3. Prace ślusarskie

 4. Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji w budynkach poprzez oględziny części wspólnych w budynku jak i prace konserwacyjne, naprawy, interwencje awaryjne, m.in. wspomaganie hydraulika przy udrażnianiu kanalizacji, sprawdzanie poziomu ścieków w studzienkach, drobne prace montażowe i regulacyjne na instalacji c.o. pod nadzorem hydraulika, sprawdzanie sprawności wodomierzy i inne niewykraczające poza kompetencje prace zlecone przez przełożonego

 5. Naprawy posadzek (w tym umiejętność ułożenia płytek), ścianek, stopni, placów, chodników i innych drobnych prac ogólnobudowlanych (w tym malowanie, tynkowanie)

 6. Drobne prace remontowe na wysokości – warunkiem koniecznym jest pozytywny wynik badania umożliwiający pracę na wysokości

 7. Prowadzenie ciągnika

 8. Utrzymanie sprawności technicznej obiektów małej architektury (np. ławki, place zabaw)

 9. Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, krzewów, prace ogrodowe)

 10. Utrzymywanie i prawidłowa eksploatacja zgodnie z instrukcjami sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi i innych narzędzi, zgłaszanie do administracji zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków

 11. Drobne prace porządkowe na terenach będących pod zarządem BSM m.in. wywóz gabarytów, czyszczenie daszków i rynien, kontrola porządku w altankach śmietnikowych

 12. Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z nieszablonowej pracy

 13. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych problemów na podległym terenie, wymaganych napraw i remontów

 14. Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., regulaminu pracy oraz innych przepisów wynikających ze stosunku pracy w BSM

Mile widziana znajomość podstaw hydrauliki – możliwość przyuczenia

Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 14 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania. Oferta dotyczy 4 budynków na osiedlu Olimpijczyków w Białogardzie. Na oferty oczekujemy do 14 sierpnia 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu

Powierzchnia klatek schodowych + tereny zielone wynosi 8539,3 m²

W zakres bieżących prac związanych ze sprzątaniem i dozorowaniem stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów do nich przyległych wchodzi:

 • utrzymanie czystości klatek schodowych, korytarzy, ganków, korytarzy piwnicznych, pralni, wózkowni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz nawierzchni dróg, chodników, jezdni i terenów zielonych oraz miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i wolno stojących koszy na śmieci;

 • zimowe utrzymanie nawierzchni ganków, chodników i jezdni polegające na uprzątnięcie śniegu, lodu i likwidacji śliskości przez posypywanie piaskiem oraz oczyszczanie kratek wpustów ulicznych;

 • pielenie żywopłotów, rabatów itp. Usuwanie trawy i chwastów z chodników, przy budynkach, opaskach budynków, okienkach piwnicznych itp.;

 • wykonanie dezynfekcji miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i powierzchni zanieczyszczonych nieczystościami płynnymi i odchodami;

 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń, doręczanie mieszkańcom korespondencji Zarządu Spółdzielni, usuwanie niekatulanych ogłoszeń;

 • Informowanie administratora o niewłaściwym wykonywaniu usług przez służby komunalne;

 • uczestniczenie w przeglądach budynku;

 • bezzwłoczne powiadomienie administratora i stwierdzonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń, instalacji itd.

 • udział w corocznych zebraniach Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Częstotliwość sprzątania:

 • codzienne zamiatanie klatek schodowych, otoczenia budynków, chodników i jezdni z wyjątkiem niedzieli i świat;
 • zamiatanie korytarzy piwnicznych raz w tygodniu;
 • mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu;
 • mycie okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych, mycie lamperii dwa razy do roku.

Oferty należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 lub na e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 510 248 039  lub 502 050 168

Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania. Oferta dotyczy 4 budynków na osiedlu Traugutta w Karlinie. Na oferty oczekujemy do 14 sierpnia 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu

W zakres bieżących prac związanych ze sprzątaniem i dozorowaniem stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów do nich przyległych wchodzi:

 • utrzymanie czystości klatek schodowych, korytarzy, ganków, korytarzy piwnicznych, pralni, wózkowni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz nawierzchni dróg, chodników, jezdni i terenów zielonych oraz miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i wolno stojących koszy na śmieci;

 • zimowe utrzymanie nawierzchni ganków, chodników i jezdni polegające na uprzątnięcie śniegu, lodu i likwidacji śliskości przez posypywanie piaskiem oraz oczyszczanie kratek wpustów ulicznych;

 • pielenie żywopłotów, rabatów itp. Usuwanie trawy i chwastów z chodników, przy budynkach, opaskach budynków, okienkach piwnicznych itp.;

 • wykonanie dezynfekcji miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i powierzchni zanieczyszczonych nieczystościami płynnymi i odchodami;

 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń, doręczanie mieszkańcom korespondencji Zarządu Spółdzielni, usuwanie niekatulanych ogłoszeń;

 • Informowanie administratora o niewłaściwym wykonywaniu usług przez służby komunalne;

 • uczestniczenie w przeglądach budynku;

 • bezzwłoczne powiadomienie administratora i stwierdzonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń, instalacji itd.

 • udział w corocznych zebraniach Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Częstotliwość sprzątania:

 • codzienne zamiatanie klatek schodowych, otoczenia budynków, chodników i jezdni z wyjątkiem niedzieli i świat;
 • zamiatanie korytarzy piwnicznych raz w tygodniu;
 • mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu;
 • mycie okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych, mycie lamperii dwa razy do roku.

Oferty należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 lub na e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 502 050 374 .

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko Inspektora ds. technicznych.Szczegóły w ogłoszeniu. Na oferty oczekujemy do 14 sierpnia 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • uprawnienia wysokościowe;
 • uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań remontowych;
 • znajomość z zakresu kosztorysowania;
 • doświadczenie w pracach budowlanych i znajomość materiałów budowlanych;
 • prawo jazdy kat.B

Do zakresu obowiązków będzie należało m.in. :

 • kontrola stanu technicznego instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów na roboty hydrauliczne, elektryczne i inne zlecenia;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora tj. protokoły zawilgoceń , określenie przyczyny powstawania zawilgoceń lub zalań oraz podanie optymalnego rozwiązania usunięcia usterki.

Warunki współpracy do ustalenie w trakcie spotkania.

Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 14 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Informacja na temat zwrotu z tytułu centralnego ogrzewania na osiedlu Kochanowskiego w Białogardzie . Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dbając o zdrowie Państwa i swoich pracowników, w związku ze stanem pandemii koronawirusa informuje, że zwroty z tytuły  centralnego ogrzewania nie będą dokonywane w kasie Spółdzielni. Kwoty te zostaną zaliczone na poczet opłat za użytkowanie lokalu. Istnieje ewentualnie możliwość zwrotu kwoty poprzez przelew na rachunek bankowy – wniosek należy złożyć w biurze Spółdzielni.
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 94 312 00 60 lub 94 312 32 38
Wniosek do pobrania – link poniżej:
Wniosek

Godziny otwarcia Spółdzielni obowiązujące od 1 lipca 2020 r.Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2020 r. :

 • Biuro Spółdzielni będzie czynne :
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 7.00-15.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00
 • Kasa:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-13.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • Czynsze:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-14.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • BOK BTK:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-16.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00

Ważna informacja dotycząca przesunięcia wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne

W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu rodzin zamieszkujących w naszej Spółdzielni spowodowane pandemią koronawirusa Zarząd Spółdzielni w dniu 27.05.2020 r.podjął decyzję o przesunięciu wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne z miesiąca czerwca na miesiąc październik 2020 roku.
Apelujemy do wszystkich o dbanie o mienie Spółdzielni, części wspólne a w szczególności o właściwe składowanie odpadów komunalnych.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2020 roku w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków, które miało być zorganizowane w miesiącu maju 2020 roku – zgodnie ze Statutem Spółdzielni w pięciu częściach – ze względu na obowiązujący stan pandemii koronawirusa – nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. Z 20202 r., poz. 568/, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, albo Zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali termin  Walnego Zgromadzenia Członków po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w statucie Spółdzielni.

 

Zakończenie sezony grzewczego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zakończenie sezonu grzewczego nastąpi w  dniu 18 maja 2020 r.

Koranawirus – ważna informacja !!! . Szczegóły w ogłoszeniu.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie ochrony przed koronawirusem, Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółdzielni.

Sprawy pilne można załatwiać pod numerami telefonów:

94 312 29 65 – sekretariat

94 312 32 38 – czynsze,

94 312 35 78 – Biuro Obsługi Klienta TVK,

502 050 152 – Dział członkowsko – mieszkaniowy,

502 050 168 – Kierownik Działu GZM,

502 050 201 – administrator osiedla Kochanowskiego I, II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa,

510 248 039 – administrator osiedla Lelewela i Olimpijczyków ,

502 050 374 – administrator os. Traugutta w Karlinie

510 068 202 – administrator wspólnot mieszkaniowych

Zainteresowane osoby informujemy, że:

 • oświadczenia dotyczące korespondencji do Działu TVK można dostarczyć w późniejszym terminie, niż określony na piśmie,

 • tel. 94 312 35 78 – podpisanie umowy na usługi TVK i internetu można zlecić telefonicznie a osobiście umówić się tylko na złożenie podpisu, 

 • tel. 604 628 256 – usterki można zgłaszać telefonicznie do administracji osiedlowych a po godzinach pracy na pogotowie techniczne,

 • 94 312 32 38 lub 94 312 00 60 – informacje odnośnie opłat za mieszkanie można uzyskać pod numerami,

 • 94 312 01 78 – informacje odnośnie opłat za usługi TV i internetu można uzyskać pod numerem, 

 • wpłaty z tytułu opłat można dokonać poprzez przelew,

 • korespondencję do BSM można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do kasy.

  Zachęcamy również do kontaktu poprzez adres e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl lub elektroniczne biuro obsługi klienta (tzw. e-bok) BSM.

  Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

  Za utrudnienia przepraszamy.

                        Zarząd
Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej