All posts by Jagoda Olejniczak

Uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Jana Marszałka z cyklu „Do pięciu razy sztuka” w Galerii Osiedlowej BSM przy ul.Wojska polskiego 13

W czwartek, 11 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Jana Marszałka z cyklu „Do pięciu razy sztuka” w Galerii Osiedlowej BSM. Prace można oglądać do 10 lutego 2018 r. w Galerii Osiedlowej.

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
  • nazwa firmy
  • rodzaj wykonywanych prac, czynności
  • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).

Roczne przeglądy gazowe 2018

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie informuje, że rozpoczęły się przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach własnych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywaniu przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. 
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępnijcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
Informacja o przeglądach – pok. 15, ul.Kochanowskiego 26, tel. 94 311 01 81, 510 068 202 lub u administratorów osiedli.

Ferie nie tylko bezpieczne 2018 w klubach osiedlowych -Galeria zdjęć

Warsztaty plastyczne w klubie osiedlowym przy ul.Komara 25

Dziecięca akademii sztuki „Radość i smutek” w klubie osiedlowym przy ul.Kochanowskiego 26

Sezon na zimowe zabawy uważamy za otwarty.
Dzieci z klubu osiedlowego przy ul.Komara 25 „uzbrojone” w ciepłe czapki, szale i rękawice wybrały się, aby podziwiać „biały puch”. Na boisku koło klubu osiedlowego odbyła się pierwsza w tym roku „bitwa na śnieżki”.

„Burza mózgów” w grze państwa – miasta  w klubie osiedlowym przy ul.Kochanowskiego 26

Konkurs plastyczny – Zakładki do książek w klubie osiedlowym przy ul.Komara 25

Turniej Bingo i kalambury w klubie osiedlowym w klubie osiedlowym przy ul.Komara 25

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – zabawy drużynowe w klubie osiedlowym  przy ul.Kochanowskiego 26

Teatrzyk „Calineczka” w klubie osiedlowym BSM przy ul.Kochanowskiego 26

Turniej sprawnościowy w klubie osiedlowym przy ul.Komara 25

Zajęcia kulinarne – Tiramisu w klubie osiedlowym BSM przy ul.Komara 25

Warsztaty plastyczne w klubie osiedlowym przy ul. Wojska Polskiego 13

Konkurs plastyczny w klubie osiedlowym przy ul.Pełki 5 w Karlinie

Szef kuchni w klubie osiedlowym przy ul.Pełki 5 w Karlinie

Teatrzyk pt. „Śpiąca królewna ” w klubie osiedlowym przy ul.Komara 25

Warsztaty plastyczne w klubie osiedlowym przy ul.Wojska Polskiego

Turnieje sprawnościowe w klubie osiedlowym przy ul.Wojska Polskiego 13

Smakowite zakończenie ferii w klubach osiedlowych przy ul.Kochanowskiego 26 i przy ul.Komara 25

 

 

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko administratora osiedla. Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje kandydata na stanowisko administratora osiedla.
Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub średnie z zakresu budownictwa lub instalatorstwa, umiejętność sporządzania kosztorysów powykonawczych, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom, dobra organizacja pracy.
Proponowany zakres obowiązków:
-Czynny udział w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych oraz kontrola ich realizacji.
-Przeprowadzanie wiosenno – jesiennych oraz bieżących przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych.
-Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze wszelkich robót wykonywanych na rzecz osiedla.
-Zlecanie dla grupy konserwatorów części robót remontowo – konserwacyjnych zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.
-Protokolarne przyjmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
-Prowadzenie dokumentacji technicznej poszczególnych budynków i obiektów.
-Bieżące zgłaszanie potrzeb związanych z kontrolą przewodów kominowych.
-Kontrola pod względem merytorycznym rachunków podmiotów świadczących usługi na rzecz BSM. Wystawienie zleceń i potwierdzanie ich wykonania.
-Kontrola szkód zalaniowych i ustalanie przyczyn zalania; sporządzanie protokołów dla ubezpieczyciela.
-Kontrola czasu pracy podległych konserwatorów, sporządzanie kart pracy.
-Nadzór nad firmami sprzątającymi w zasobach BSM; kontrola czystości budynków i terenów przyległych.
-Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do administracji; obsługa interesantów.
-Prowadzenie ewidencji zgłaszanych przez lokatorów usterek, uszkodzeń, awarii elektrycznych, hydraulicznych, domofonowych itp.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 94 312 01 81 lub 94 312 29 65.
Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura .

Poszukujemy kandydatów na staż na stanowiskach: pomoc biurowa oraz pomoc konserwatora osiedla

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje kandydatów na staż na stanowiskach: pomoc biurowa oraz pomoc konserwatora osiedla.
Mile wdziane umiejętności kandydatów: komunikatywność, obsługa komputera, umiejętność w zakresie podstawowych prac ogólnobudowlanych, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m.
Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, który określa warunki, jakim kandydat winien odpowiadać.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem BSM pod numerem tel. 94 312 29 65.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Wojska Polskiego 67, pow. 74,00 m²
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m²
  • Lipowa 2, pow.17,80 m²
  • Kusocińskiego 1, pow. 29 m²
  • Wojska Polskiego 13, pow.42,70 m²
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wraz z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie:

– § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

– Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

– Rozdziału XI ust. 1-2 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym przesyłamy propozycje dotyczące zmiany kanałów i pakietów odbioru TVK.

W załączniku oferta programowa przed zmianą i po zmianie wraz z kwotą abonamentu za pakiety:

Pismo o zmianach BTK

Pakiety BTK przed zmiana

Pakiety BTK po zmianie