All posts by Jagoda Olejniczak

Przetarg na wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych. Na oferty oczekujemy do dnia 14 listopada 2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg na wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych zgodnie z wymogami opisanymi w prawie budowlanym. Oferty zawierające cenę można składać w sekretariacie Spółdzielni , ul. Kochanowskiego 26; 78-200 Białogard do dnia 14 listopada 2018 roku. 
Inne informacje na temat przetargu oraz specyfikację zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 510 068 202 lub email: inwestycjebsm@btk.net.pl

Rada Nadzorcza BSM zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Na oferty oczekujemy do 20 listopada 2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szczegóły ogłoszenia link poniżej :
Szczegóły ogłoszenia

Uwaga!!! Dotyczy instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni mieszkańcy zasobów mieszkaniowych Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
przypominamy o zbliżającym się sezonie grzewczym. Jak co roku informujemy, iż instalacja grzewcza będzie odpowietrzana. W związku z tym przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalne otwarcie, co jest niezbędne do prawidłowego odpowietrzenia instalacji grzewczej, która odbędzie się w dniu 24 (poniedziałek) września 2018 roku.
W czasie odpowietrzania instalacji grzewczej nie następuje rejestracja zużycia ciepła (podzielniki nie działają), nie poniesiecie Państwo żadnych wydatków związanych ze zużyciem ciepła w czasie przygotowania instalacji do sezonu grzewczego, gdyż próba jest wykonywana na zimno. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W TRAKCIE NAPEŁNIANIA WODĄ PRZYCZYNIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA OGRZEWANIA W TRAKCIE SEZONU GRZEWCZEGO.
Równocześnie przypominamy, że po rozpoczęciu ogrzewania należy natychmiast zgłaszać wszelkie zauważone usterki.
                                                                                              ADMINISTRACJA BSM

Cennik ogłoszeń, plansz, spotów Wybory Samorządowe 2018

Produkcja plansz – od 20 zł do 70 zł.

Ceny plansz prostych wyborczych

emisja planszy 1 miesiąc 115 zł
emisja planszy 3 tygodnie 100 zł
emisja planszy 2 tygodnie 90 zł
emisja planszy 1 tydzień 70 zł

Produkcja spotów wyborczych

od 15 do 30 sekund do 400 zł
od 30 sekund od 400 zł
* ujęcia na terenie miasta
* nałożenie płaskich napisów
* standardowa oprawa muzyczna
* lektor

Cena emisji plansz ,spotów, oświadczeń wyborczych przed i po Panoramie Białogardzkiej

W jednej godzinie wybranej tj. 17:15, 22:15, 10:00, 13:00.

EMISJA PRZED PANORAMĄ PO PANORAMIE
1 tydzień do 30 sekund 200 zł 150 zł
1 miesiąc do 30 sekund 700 zł 400 zł
1 tydzień do 1 minuty 400 zł 300 zł
1 miesiąc do 1 minuty 1000 zł 600 zł
Za każdą powtórkę w innej godzinie – jednorazowo 50 zł.
Wynajęcie studia na nagrania wyborcze do 1 godz.  – 200 zł.  – emisja jednodniowa wg.cennika plansz ,spotów, oświadczeń.
Konferencje komitetów wyborczych/ do 20 min. – 150 zł  – emisja z konferencji po Panoramie Białogardzkiej – 100 zł.
 Gotowe materiały wyborcze wg. cennika emisji
 • dostarczone na odpowiednim na nośniku
 • warunki tech. materiałów gotowych:
 • na nośniku – pendrive lub płyta DVD
 • kodowane kodekiem MPG2, bit rate 6000 kl/s,
 • ścieżka dźwiękowa stereo,
 • plansza wyborcza – rozdzielczość 720/576  zapisana w JPG,
 • materiały winne być dostarczone min. 2 dni przed emisją,
 • przestrzeganie czasu emisji przez zleceniodawcę,
 • przekroczenie czasu emisji za każdą minutę 50 zł,
 • za jakość materiału gotowego BTK nie ponosi odpowiedzialności.
Rozmieszczenie ulotek wyborczych na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych zasobów BSM
– format A5: 1,50 zł / szt.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Nowy program w każdą środę o godzinie 17:15.

Powtórki:

 • środa 22:00
 • czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek 10:00, 13:00, 17:15, 22:00
 • środa 10:00
Kontakt: 502 050 090, 94 312 35 78, e-mail: reklamy@btk.net.pl

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
 • nazwa firmy
 • rodzaj wykonywanych prac, czynności
 • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).

Roczne przeglądy gazowe 2018

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie informuje, że rozpoczęły się przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach własnych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywaniu przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. 
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępnijcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
Informacja o przeglądach – pok. 15, ul.Kochanowskiego 26, tel. 94 311 01 81, 510 068 202 lub u administratorów osiedli.