All posts by Jagoda Olejniczak

Warsztaty plastyczno-literackie pt. „Wielkie kobiety w opowieściach dla młodych buntowniczek” z okazji 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet w klubie osiedlowym BSM przy ul. Wojska Polskiego 13. Galeria zdjęć

We wtorek 24 kwietnia zorganizowaliśmy w Galerii Osiedlowej BSM przy ul. Wojska Polskiego 13, warsztaty plastyczno-literackie pt. „Wielkie kobiety w opowieściach dla młodych buntowniczek” z okazji 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet .
W imprezie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w nasze działania. Szczególne podziękowania kierujemy do Księgarni Bookbook za ufundowanie nagród książkowych
dla wszystkich uczestników warsztatów

Poszukujemy do pracy na stanowisko Specjalisty ds. Mediów i Telemetrii. Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 07.05.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (najchętniej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)
Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;
 • nadzór nad usługami związanymi ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych;
 • bieżąca kontrola funkcjonowania systemu zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy, działania adaptaterów, licznków energetycznych
 • współpraca z działem finansowym w zakresie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, zimnej wody i centralnie ciepłej wody.
Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 07.05.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i prac remontowych instalacji c.o. i z.w. Na oferty oczekujemy do dnia 07.05.2018 r.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych i remontowych instalacji c.o. i z.w. w budynkach Zamojskiego 18 i Modrzewskiego 4 Białogardzie.
W ofercie prosimy podać cenę usługi. Oczekujemy na wykonania w terminie do 20.08.2018 r.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 510 068 202, e-mail: inwestycjebsm@btk.net.pl tel. 502 050 168, telemetria@btk.net.pl
Na oferty oczekujemy do dnia 7 maja 2018 roku. Adres : Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Kochanowskiego 26 ; 78-200 Białogard z dopiskiem: Instalcje c.o. i z.w.                                                   e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl

 

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Bronisławy Sawickiej – galeria zdjęć

We wtorek, 17 kwietnia w klubie osiedlowym BSM przy ul. Wojska Polskiego 13 odbyła wielka uroczystość. Obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia urodzin Bronisławy Sawickiej. Pani Bronia od 20 lat jest członkiem naszego Klubu Seniora i do niedawna występowała w zespole Echo Pomarzanki. 
Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu i życzymy Pani Broni na kolejne lata dużo dobrego zdrowia i jak najwięcej miłych chwil.

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
 • nazwa firmy
 • rodzaj wykonywanych prac, czynności
 • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).

Roczne przeglądy gazowe 2018

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie informuje, że rozpoczęły się przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach własnych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywaniu przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. 
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępnijcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
Informacja o przeglądach – pok. 15, ul.Kochanowskiego 26, tel. 94 311 01 81, 510 068 202 lub u administratorów osiedli.

Poszukujemy kandydata na stanowisko administratora osiedla. Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje kandydata na stanowisko administratora osiedla.
Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub średnie z zakresu budownictwa lub instalatorstwa, umiejętność sporządzania kosztorysów powykonawczych, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom, dobra organizacja pracy.
Proponowany zakres obowiązków:
-Czynny udział w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych oraz kontrola ich realizacji.
-Przeprowadzanie wiosenno – jesiennych oraz bieżących przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych.
-Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze wszelkich robót wykonywanych na rzecz osiedla.
-Zlecanie dla grupy konserwatorów części robót remontowo – konserwacyjnych zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.
-Protokolarne przyjmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
-Prowadzenie dokumentacji technicznej poszczególnych budynków i obiektów.
-Bieżące zgłaszanie potrzeb związanych z kontrolą przewodów kominowych.
-Kontrola pod względem merytorycznym rachunków podmiotów świadczących usługi na rzecz BSM. Wystawienie zleceń i potwierdzanie ich wykonania.
-Kontrola szkód zalaniowych i ustalanie przyczyn zalania; sporządzanie protokołów dla ubezpieczyciela.
-Kontrola czasu pracy podległych konserwatorów, sporządzanie kart pracy.
-Nadzór nad firmami sprzątającymi w zasobach BSM; kontrola czystości budynków i terenów przyległych.
-Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do administracji; obsługa interesantów.
-Prowadzenie ewidencji zgłaszanych przez lokatorów usterek, uszkodzeń, awarii elektrycznych, hydraulicznych, domofonowych itp.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 94 312 01 81 lub 94 312 29 65.
Aplikacje można składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w godzinach pracy biura .

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
 • Wojska Polskiego 67, pow. 74,00 m²
 • Lipowa 2, pow. 53,50 m²
 • Lipowa 2, pow.17,80 m²
 • Kusocińskiego 1, pow. 29 m²
 • Wojska Polskiego 13, pow.42,70 m²
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wraz z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie:

– § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

– Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

– Rozdziału XI ust. 1-2 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym przesyłamy propozycje dotyczące zmiany kanałów i pakietów odbioru TVK.

W załączniku oferta programowa przed zmianą i po zmianie wraz z kwotą abonamentu za pakiety:

Pismo o zmianach BTK

Pakiety BTK przed zmiana

Pakiety BTK po zmianie