Category Archives: Bez kategorii

Uwaga!! Dotyczy rozpoczęcia sezonu grzewczego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni mieszkańcy zasobów mieszkalnych Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informujemy o zbliżającym się sezonie grzewczym. Jak co roku informujemy, iż instalacja grzewcza będzie odpowietrzana. W związku z tym przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalne otwarcie, co jest niezbędne do prawidłowego odpowietrzenia instalacji grzewczej. Odpowietrzanie rozpoczynamy od dnia 16.09.2019 r. W czasie odpowietrzania instalacji grzewczej nie następuje rejestracja zużycia ciepła (podzielniki nie działają), nie poniesiecie Państwo żadnych wydatków związanych ze zużyciem ciepła w czasie przygotowania instalacji do sezonu grzewczego, gdyż próba jest wykonywana na zimno. Jednocześnie informujemy, że dnia 23.09.19 r. (poniedziałek) rozpoczynamy sezon grzewczy.

Wymiana podzielników kosztów c.o. w zasobach BSM – II ostateczny termin. Szczegóły i harmonogram wymiany podzielników w ogłoszeniu.

Szanowni Mieszkańcy Zasobów BSM, na dni 20 i 21.09.2019 został wyznaczony drugi ostateczny termin wymiany podzielników kosztów ciepła w Państwa mieszkaniach na oś. Kochanowskiego I i II i oś. Piastów. Przypominamy, iż obowiązek montażu podzielników kosztów ciepła podyktowany jest poprzez Prawo Energetyczne art. 45a ust. 8
Prosimy serdecznie wszystkich mieszkańców o udostępnienie lokali, ponieważ wg Regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody w BSM w Białogardzie §9 ust. 3 Użytkownik ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z montażem podzielników kosztów ciepła, spowodowane koniecznością montażu w innym terminie niż wyznaczony przez Spółdzielnię.
W celu umówienia konkretnej godziny odwiedzin serwisanta, prosimy o kontakt
z serwisantem Techem pod numerem telefonu widniejącym na harmonogramie lub ogłoszeniu. 
Informujemy, że II ostateczny termin wymiany podzielników kosztów c.o. zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem:
Harmonogram

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Oferty należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 7 listopada 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Kontakt telefoniczny w sprawie zaproszenia 510 068 202. Ofertę należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 7 listopada 2019 r. ( załącznik  – formularz oferty -link poniżej):
Załącznik – formularz oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Sprzątajmy po swoich pupilach! Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni  Państwo
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie przypomina właścicielom psów, że należy sprzątać ich odchody. Wyprowadzając psa należy dopilnować żeby nie zanieczyszczał klatki schodowej, trawników na osiedlach.
Przypominajcie Państwo właścicielom czworonogów o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard ( Uchwała Rady Miasta Nr X/82/2015, rozdział 6, & 10, pkt. 1 i 2) a nasze otoczenie będzie bardziej przyjazne i wolne od zagrożeń.

Poszukujemy osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Współpraca odbywać się na będzie na podstawie umowy o świadczenie usług – osoba zainteresowana winna posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą pozwalającą na świadczenie usług w tym zakresie.
Oferta pisemna winna zawierać proponowaną cenę jednostkową za list bez potwierdzenia oraz z potwierdzeniem. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard.
Informacje pod numerem: 94 312 29 65.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub na sprzedaż. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m² – najem lub sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.17,80 m² – sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.100  m² – najem
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

Przetarg na wynajem lokalu w ciągu handlowym przy ul. Lipowej 2 w Białogardzie. Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26. Szczegóły w ogłoszeniu.

Adres : Lipowa 2, pow. 100,00 m²
Lokalizacja  centrum miasta, wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu (dawniej sklep mięsny). 
Cena wywoławcza za najem wynosi 10,20 zł za m²(+podatek VAT). Opłaty dodatkowe za media wg stanu zużycia (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie wynajmującego. Inne informacje na temat lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 502 050 189 ; 510 068 202; sekretariatbsm@btk.net.pl ; inwestycjebsm@btk.net.pl
Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, tel. 510 248 039
 

Przeglądy gazowe 2019 w zasobach Spółdzielni. Ważne informacje!.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach lutym, marcu był wykonywany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwo bezpieczeństwo przypominamy,że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili szereg nieprawidłowości. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z przeglądu z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców i bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej.
                                                                                    Administracja BSM
———————————————————————————–
Informujemy, że w dniach od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT-GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne pełnomocnictwa.
                                                                                                                 Administracja BSM