Category Archives: Bez kategorii

Przeglądy gazowe 2020 – WAŻNA INFORMACJA. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni mieszkańcy
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach styczeń, luty, marzec był wykonany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy, że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili nieprawidłowości, które są opisane w protokołach z przeglądu. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców oraz bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej. 
                                                                                            Administracja BSM

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji lokali do wyodrębnienia w zasobach Spółdzielni w Białogardzie i Karlinie. Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2020 r., godz. 14.00. Szczegóły w ogloszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  inwentaryzacji lokali do wyodrębnienia (lokali mieszkalnych lub usługowych) w zasobach Spółdzielni w Białogardzie i Karlinie. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Dodatkowe informacje na temat przetargu tel. 502 050 168 .
Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2020 roku, godzina 14.00.
Załącznik do pobrania – link poniżej:   
Załącznik do oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawi do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r., godz.12.00 . Szczegóły w ogłoszeniu.

Działka nr 203/14 obr. 010 położona przy ulicy Janusza Kusocińskiego o powierzchni 1420 m, cena wywoławcza 45.000,00zł. Przeznaczenie : zabudowa jednorodzinna.
Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r., godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przed przetargiem – 10% wartości działki wpłata w kasie lub na konto BSM: 203/14 – 4.500 zł. Jedno przystąpienie przetargowe wynosi 1000,00zł. 
Inne informacje o przetargu pod nr tel. 94 311 01 81, 510 068 202. Zalecana jest wizja w terenie z uwagi na lokalizacje rowu melioracyjnego.
 

Poszukujemy osoby/ konsultanta do pracy na stanowisko Inspektora nadzoru ds. technicznych . Szczegóły w ogłoszeniu. Na oferty oczekujemy do 13 marca 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • uprawnienia wysokościowe;
 • uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań remontowych;
 • znajomość z zakresu kosztorysowania;
 • doświadczenie w pracach budowlanych i znajomość materiałów budowlanych;
 • prawo jazdy kat.B

Do zakresu obowiązków będzie należało m.in. :

 • kontrola stanu technicznego instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów na roboty hydrauliczne, elektryczne i inne zlecenia;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora tj. protokoły zawilgoceń , określenie przyczyny powstawania zawilgoceń lub zalań oraz podanie optymalnego rozwiązania usunięcia usterki.

Warunki współpracy do ustalenie w trakcie spotkania.

Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 13 marca 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Terminy przeglądów gazowych 2020 w zasobach Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Informujemy, że w dniach od 7 stycznia do 28 lutego 2020 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT – GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne upoważnienia.

Przetarg na wynajem lokalu w ciągu handlowym przy ul. Lipowej 2 w Białogardzie. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26. Szczegóły w ogłoszeniu.

Adres : Lipowa 2, pow. 100,00 m²
Lokalizacja  centrum miasta, wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu (dawniej sklep mięsny). 
Cena wywoławcza za najem wynosi 10,20 zł za m²(+podatek VAT). Opłaty dodatkowe za media wg stanu zużycia (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie wynajmującego. Inne informacje na temat lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 502 050 189 ; 510 068 202; sekretariatbsm@btk.net.pl ; inwestycjebsm@btk.net.pl
Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, tel. 510 248 039
 

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Oferty należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Kontakt telefoniczny w sprawie zaproszenia 510 068 202. Ofertę należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 27 lutego 2020 r. ( załącznik  – formularz oferty -link poniżej):
Załącznik – formularz oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Sprzątajmy po swoich pupilach! Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni  Państwo
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie przypomina właścicielom psów, że należy sprzątać ich odchody. Wyprowadzając psa należy dopilnować żeby nie zanieczyszczał klatki schodowej, trawników na osiedlach.
Przypominajcie Państwo właścicielom czworonogów o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard ( Uchwała Rady Miasta Nr X/82/2015, rozdział 6, & 10, pkt. 1 i 2) a nasze otoczenie będzie bardziej przyjazne i wolne od zagrożeń.

Poszukujemy osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Współpraca odbywać się na będzie na podstawie umowy o świadczenie usług – osoba zainteresowana winna posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą pozwalającą na świadczenie usług w tym zakresie.
Oferta pisemna winna zawierać proponowaną cenę jednostkową za list bez potwierdzenia oraz z potwierdzeniem. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard.
Informacje pod numerem: 94 312 29 65.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.