Category Archives: Bez kategorii

Uwaga! Przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody z kotłowni przy ul. Lelewela w dniach od 17.10 do 19.10.2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

ZEC w Białogardzie informuje, że od 17.10 – do 19.10.2018 r. w związku z przełączeniem nowego rurociągu nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody z kotłowni przy ul. Lelewela w Białogardzie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga!!! Dotyczy instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni mieszkańcy zasobów mieszkaniowych Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
przypominamy o zbliżającym się sezonie grzewczym. Jak co roku informujemy, iż instalacja grzewcza będzie odpowietrzana. W związku z tym przypominamy o ustawieniu zaworów termostatycznych na maksymalne otwarcie, co jest niezbędne do prawidłowego odpowietrzenia instalacji grzewczej, która odbędzie się w dniu 24 (poniedziałek) września 2018 roku.
W czasie odpowietrzania instalacji grzewczej nie następuje rejestracja zużycia ciepła (podzielniki nie działają), nie poniesiecie Państwo żadnych wydatków związanych ze zużyciem ciepła w czasie przygotowania instalacji do sezonu grzewczego, gdyż próba jest wykonywana na zimno. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W TRAKCIE NAPEŁNIANIA WODĄ PRZYCZYNIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA OGRZEWANIA W TRAKCIE SEZONU GRZEWCZEGO.
Równocześnie przypominamy, że po rozpoczęciu ogrzewania należy natychmiast zgłaszać wszelkie zauważone usterki.
                                                                                              ADMINISTRACJA BSM

Cennik ogłoszeń, plansz, spotów Wybory Samorządowe 2018

Produkcja plansz – od 20 zł do 70 zł.

Ceny plansz prostych wyborczych

emisja planszy 1 miesiąc 115 zł
emisja planszy 3 tygodnie 100 zł
emisja planszy 2 tygodnie 90 zł
emisja planszy 1 tydzień 70 zł

Produkcja spotów wyborczych

od 15 do 30 sekund do 400 zł
od 30 sekund od 400 zł
* ujęcia na terenie miasta
* nałożenie płaskich napisów
* standardowa oprawa muzyczna
* lektor

Cena emisji plansz ,spotów, oświadczeń wyborczych przed i po Panoramie Białogardzkiej

W jednej godzinie wybranej tj. 17:15, 22:15, 10:00, 13:00.

EMISJA PRZED PANORAMĄ PO PANORAMIE
1 tydzień do 30 sekund 200 zł 150 zł
1 miesiąc do 30 sekund 700 zł 400 zł
1 tydzień do 1 minuty 400 zł 300 zł
1 miesiąc do 1 minuty 1000 zł 600 zł
Za każdą powtórkę w innej godzinie – jednorazowo 50 zł.
Wynajęcie studia na nagrania wyborcze do 1 godz.  – 200 zł.  – emisja jednodniowa wg.cennika plansz ,spotów, oświadczeń.
Konferencje komitetów wyborczych/ do 20 min. – 150 zł  – emisja z konferencji po Panoramie Białogardzkiej – 100 zł.
 Gotowe materiały wyborcze wg. cennika emisji
 • dostarczone na odpowiednim na nośniku
 • warunki tech. materiałów gotowych:
 • na nośniku – pendrive lub płyta DVD
 • kodowane kodekiem MPG2, bit rate 6000 kl/s,
 • ścieżka dźwiękowa stereo,
 • plansza wyborcza – rozdzielczość 720/576  zapisana w JPG,
 • materiały winne być dostarczone min. 2 dni przed emisją,
 • przestrzeganie czasu emisji przez zleceniodawcę,
 • przekroczenie czasu emisji za każdą minutę 50 zł,
 • za jakość materiału gotowego BTK nie ponosi odpowiedzialności.
Rozmieszczenie ulotek wyborczych na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych zasobów BSM
– format A5: 1,50 zł / szt.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Nowy program w każdą środę o godzinie 17:15.

Powtórki:

 • środa 22:00
 • czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek 10:00, 13:00, 17:15, 22:00
 • środa 10:00
Kontakt: 502 050 090, 94 312 35 78, e-mail: reklamy@btk.net.pl

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
 • nazwa firmy
 • rodzaj wykonywanych prac, czynności
 • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).

Roczne przeglądy gazowe 2018

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie informuje, że rozpoczęły się przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach własnych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywaniu przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. 
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępnijcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
Informacja o przeglądach – pok. 15, ul.Kochanowskiego 26, tel. 94 311 01 81, 510 068 202 lub u administratorów osiedli.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
 • Lipowa 2, pow. 53,50 m²
 • Lipowa 2, pow.17,80 m²
 • Wojska Polskiego 13, pow.42,70 m²
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wraz z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie:

– § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

– Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

– Rozdziału XI ust. 1-2 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym przesyłamy propozycje dotyczące zmiany kanałów i pakietów odbioru TVK.

W załączniku oferta programowa przed zmianą i po zmianie wraz z kwotą abonamentu za pakiety:

Pismo o zmianach BTK

Pakiety BTK przed zmiana

Pakiety BTK po zmianie