Category Archives: Bez kategorii

Informacja na temat zwrotu z tytułu centralnego ogrzewania na osiedlu Obotrytów,ul. Mickiewicza 15, Kochanowskiego 12, Lelewela 5, Bolesława Śmiałego 65, 65a i Bogusława X w Białogardzie . Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dbając o zdrowie Państwa i swoich pracowników, w związku ze stanem pandemii koronawirusa informuje, że zwroty z tytuły  centralnego ogrzewania nie będą dokonywane w kasie Spółdzielni. Kwoty te zostaną zaliczone na poczet opłat za użytkowanie lokalu. Istnieje ewentualnie możliwość zwrotu kwoty poprzez przelew na rachunek bankowy – wniosek należy złożyć w biurze Spółdzielni.
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 94 312 00 60 lub 94 312 32 38
Wniosek do pobrania – link poniżej:
Wniosek

Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie. Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie.
Oferty prosimy składać do dnia 25 września 2020 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie w godzinach pracy Spółdzielni lub email: sekretariatbsm@btk.net.pl
Bliższe informacje pod nr telefonu: 502 050 168 lub 510 248 039

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko Inspektora ds. technicznych.Szczegóły w ogłoszeniu. Na oferty oczekujemy do 18 września 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • uprawnienia wysokościowe;
 • uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań remontowych;
 • znajomość z zakresu kosztorysowania;
 • doświadczenie w pracach budowlanych i znajomość materiałów budowlanych;
 • prawo jazdy kat.B

Do zakresu obowiązków będzie należało m.in. :

 • kontrola stanu technicznego instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów na roboty hydrauliczne, elektryczne i inne zlecenia;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora tj. protokoły zawilgoceń , określenie przyczyny powstawania zawilgoceń lub zalań oraz podanie optymalnego rozwiązania usunięcia usterki.

Warunki współpracy do ustalenie w trakcie spotkania.

Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 18 września 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Rozliczenie z tytułu zużycia wody za II kwartał. Ważna informacja. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na problemy techniczne rozliczenie z tytułu zużycia wody za II kwartał otrzymacie Państwo wraz z rozliczeniem za III kwartał 2020 roku.
Serdecznie przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Godziny otwarcia Spółdzielni obowiązujące od 1 lipca 2020 r.Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2020 r. :

 • Biuro Spółdzielni będzie czynne :
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 7.00-15.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00
 • Kasa:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-13.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • Czynsze:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-14.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • BOK BTK:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-16.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00

Ważna informacja dotycząca przesunięcia wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne

W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu rodzin zamieszkujących w naszej Spółdzielni spowodowane pandemią koronawirusa Zarząd Spółdzielni w dniu 27.05.2020 r.podjął decyzję o przesunięciu wprowadzenia nowych stawek opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego i opłaty za dodatkowe pomieszczenie piwniczne z miesiąca czerwca na miesiąc październik 2020 roku.
Apelujemy do wszystkich o dbanie o mienie Spółdzielni, części wspólne a w szczególności o właściwe składowanie odpadów komunalnych.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2020 roku w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków, które miało być zorganizowane w miesiącu maju 2020 roku – zgodnie ze Statutem Spółdzielni w pięciu częściach – ze względu na obowiązujący stan pandemii koronawirusa – nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. Z 20202 r., poz. 568/, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, albo Zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali termin  Walnego Zgromadzenia Członków po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w statucie Spółdzielni.

 

Zakończenie sezony grzewczego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zakończenie sezonu grzewczego nastąpi w  dniu 18 maja 2020 r.

Koranawirus – ważna informacja !!! . Szczegóły w ogłoszeniu.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie ochrony przed koronawirusem, Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółdzielni.

Sprawy pilne można załatwiać pod numerami telefonów:

94 312 29 65 – sekretariat

94 312 32 38 – czynsze,

94 312 35 78 – Biuro Obsługi Klienta TVK,

502 050 152 – Dział członkowsko – mieszkaniowy,

502 050 168 – Kierownik Działu GZM,

502 050 201 – administrator osiedla Kochanowskiego I, II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa,

510 248 039 – administrator osiedla Lelewela i Olimpijczyków ,

502 050 374 – administrator os. Traugutta w Karlinie

510 068 202 – administrator wspólnot mieszkaniowych

Zainteresowane osoby informujemy, że:

 • oświadczenia dotyczące korespondencji do Działu TVK można dostarczyć w późniejszym terminie, niż określony na piśmie,

 • tel. 94 312 35 78 – podpisanie umowy na usługi TVK i internetu można zlecić telefonicznie a osobiście umówić się tylko na złożenie podpisu, 

 • tel. 604 628 256 – usterki można zgłaszać telefonicznie do administracji osiedlowych a po godzinach pracy na pogotowie techniczne,

 • 94 312 32 38 lub 94 312 00 60 – informacje odnośnie opłat za mieszkanie można uzyskać pod numerami,

 • 94 312 01 78 – informacje odnośnie opłat za usługi TV i internetu można uzyskać pod numerem, 

 • wpłaty z tytułu opłat można dokonać poprzez przelew,

 • korespondencję do BSM można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do kasy.

  Zachęcamy również do kontaktu poprzez adres e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl lub elektroniczne biuro obsługi klienta (tzw. e-bok) BSM.

  Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

  Za utrudnienia przepraszamy.

                        Zarząd
Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej