Category Archives: Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych. Na oferty oczekujemy do dnia 12.03.2021 r. Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych. Specyfikacje warunków zamówienia otrzymasz poczta lub drogą elektroniczną. Kontakt: telemetria@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2021 r. Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard. Kontakt  telefoniczny  w sprawie przetargu : Kierownik GZM tel. 502 050 168
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych – I część nieruchomości. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni Państwo, informujemy, że I termin wymiany wodomierzy w I części nieruchomości, zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem (link poniżej) :

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych – I część nieruchomości.

Prace będą realizowane w godzinach 8:00 – 16:00. Telefon kontaktowy: 789-370-954.

Pracownicy firmy Techem wykonujący roboty w Państwa mieszkaniach wyposażeni są we wszystkie niezbędne środki ochrony zdrowia. Wykonując swoją pracę zachowają wymagane przepisami standardy bezpieczeństwa.

Uprzejmie prosimy o:

– zachowanie bezpiecznych odległości;

– założenie maseczek ochronnych na czas robót w lokalu;

– do podpisu potrzebny będzie własny długopis;

– zapewnienie wolnego dostępu do wodomierzy  – odsunięcie mebli, lodówek itp.

Przeglądy gazowe 2021 w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że rozpoczynamy przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych  w zasobach własnych i zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywania przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. W trosce o bezpieczeństwo własnie oraz sąsiadów udostępniajcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
W przypadku choroby prosimy o przekazanie informacji do firmy wykonującej przeglądy i uzgodnienie innego terminu na wykonanie przeglądu.
W związku z panującą pandemią koronawirusa prosimy o zachowanie wyznaczonych rygorów bezpieczeństwa.
Informacje o przeglądach w siedzibie Spółdzielni, tel. 94 311 01 81 lub 510 068 202 lub u administratorów osiedli.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo korzystne warunki najmu. Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa proponuje Państwu bardzo korzystne warunki najmu lokali użytkowych, które są aktualnie wolne. Najemca będzie wnosił opłatę w wysokości 50% wylicytowanej kwoty przez okres 6-ciu miesięcy. Ponadto koszty najmu obejmują opłaty za media, podatek od nieruchomości i użytkownie wieczyste. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych takich jak: wymiana pionu kanalizacyjnego, wodociągowego, instalacji elektrycznej istnieje możliwość rozliczenia kosztów remontu poprzez przedłużenie okresu ulgi w opłatach. Bonusem  będzie podłączenie do internetu bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Szczegóły ogłoszenia link poniżej: 
Szczegóły ogłoszenia

Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych na prywatne zlecenie mieszkańców z lokali mieszkalnych należących do zasobów Białogardzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Białogardzie i w Karlinie.
Oferty prosimy składać  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie w godzinach pracy Spółdzielni lub email: sekretariatbsm@btk.net.pl
Bliższe informacje pod nr telefonu: 502 050 168 

Godziny otwarcia Spółdzielni obowiązujące od 1 lipca 2020 r.Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2020 r. :

 • Biuro Spółdzielni będzie czynne :
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 7.00-15.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00
 • Kasa:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-13.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • Czynsze:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-14.00
  • Czwartek  w godzinach  10.00-16.00
 • BOK BTK:
  • Poniedziałek – Środa , Piątek w godzinach 8.00-16.00
  • Czwartek  w godzinach  9.00-17.00

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2020 roku w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków, które miało być zorganizowane w miesiącu maju 2020 roku – zgodnie ze Statutem Spółdzielni w pięciu częściach – ze względu na obowiązujący stan pandemii koronawirusa – nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. Z 20202 r., poz. 568/, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, albo Zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali termin  Walnego Zgromadzenia Członków po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w statucie Spółdzielni.

 

Koranawirus – ważna informacja !!! . Szczegóły w ogłoszeniu.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie ochrony przed koronawirusem, Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółdzielni.

Sprawy pilne można załatwiać pod numerami telefonów:

94 312 29 65 – sekretariat

94 312 32 38 – czynsze,

94 312 35 78 – Biuro Obsługi Klienta TVK,

502 050 152 – Dział członkowsko – mieszkaniowy,

502 050 168 – Kierownik Działu GZM,

502 050 201 – administrator osiedla Kochanowskiego I, II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa,

510 248 039 – administrator osiedla Lelewela i Olimpijczyków ,

502 050 374 – administrator os. Traugutta w Karlinie

510 068 202 – administrator wspólnot mieszkaniowych

Zainteresowane osoby informujemy, że:

 • oświadczenia dotyczące korespondencji do Działu TVK można dostarczyć w późniejszym terminie, niż określony na piśmie,

 • tel. 94 312 35 78 – podpisanie umowy na usługi TVK i internetu można zlecić telefonicznie a osobiście umówić się tylko na złożenie podpisu, 

 • tel. 604 628 256 – usterki można zgłaszać telefonicznie do administracji osiedlowych a po godzinach pracy na pogotowie techniczne,

 • 94 312 32 38 lub 94 312 00 60 – informacje odnośnie opłat za mieszkanie można uzyskać pod numerami,

 • 94 312 01 78 – informacje odnośnie opłat za usługi TV i internetu można uzyskać pod numerem, 

 • wpłaty z tytułu opłat można dokonać poprzez przelew,

 • korespondencję do BSM można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do kasy.

  Zachęcamy również do kontaktu poprzez adres e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl lub elektroniczne biuro obsługi klienta (tzw. e-bok) BSM.

  Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

  Za utrudnienia przepraszamy.

                        Zarząd
Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sprzątajmy po swoich pupilach! Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni  Państwo
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie przypomina właścicielom psów, że należy sprzątać ich odchody. Wyprowadzając psa należy dopilnować żeby nie zanieczyszczał klatki schodowej, trawników na osiedlach.
Przypominajcie Państwo właścicielom czworonogów o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard ( Uchwała Rady Miasta Nr X/82/2015, rozdział 6, & 10, pkt. 1 i 2) a nasze otoczenie będzie bardziej przyjazne i wolne od zagrożeń.