Category Archives: Bez kategorii

BSM ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji domofonów. Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2019 r., godz. 13.00. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji domofonów.
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Modernizacja domofonów” można składać w sekretariacie BSM lub przesłać pocztą na adres: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard.
Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2019 roku, godz. 13.00 . Dodatkowe informacje tel.        510 068 202.
Zaproszenie do złożenia oferty i załącznik do pobrania – link poniżej:
Zaproszenie do złożenia oferty i załącznik
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

BSM poszukuje osoby powyżej 30 roku życia zainteresowanej odbyciem 6-miesięcznego stażu na stanowisku pomoc biurowa. Szczegóły w ogłoszeniu.

Program stażu obejmuje: pomoc w prowadzeniu sekretariatu -wprowadzanie korespondencji do programu , wysyłka korespondencji, skanowanie dokumentów, obsługa interesantów, wprowadzanie zgłoszeń, przygotowywanie posiedzeń organów spółdzielni, pomoc w innych działach.
Mile widziane umiejętności : komunikatywność, obsługa komputera.
Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, który określa warunki, jakim kandydat winień odpowiadać.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem BSM pod numerem tel. 94 312 29 65.

BSM poszukuje osoby zainteresowanej sprzątaniem budynków na os.Traugutta w Karlinie. Pisemne oferty można składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy Spółdzielni do 22.03.2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szczegóły ogłoszenia – link poniżej:
Szczegóły ogłoszenia

 

Przeglądy gazowe 2019 w zasobach Spółdzielni. Ważne informacje!.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach lutym, marcu był wykonywany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwo bezpieczeństwo przypominamy,że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili szereg nieprawidłowości. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z przeglądu z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców i bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej.
                                                                                    Administracja BSM
———————————————————————————–
Informujemy, że w dniach od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT-GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne pełnomocnictwa.
                                                                                                                 Administracja BSM

BSM zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Białogardzie zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• minimum roczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ochrony danych (mile widziane na stanowisku ABI);
• bardzo dobrej znajomości regulacji RODO;
• znajomości tematyki ochrony danych osobowych;
• znajomości kwestii związanych z bezpieczeństwem IT oraz z bezpieczeństwem fizycznym;
• samodzielność;
• mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych  osobowych lub szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji albo szkolenie z zakresu uprawnień IODO;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• samodzielność i konsekwencja w działaniu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych ze szczególnym zapewnieniem zapewniania zgodności z rozporządzeniem RODO; 
•prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
•prowadzenie analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych obszarów działalności;
•współpracowanie z organem nadzorczym nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
•tworzenie kompleksowych zleceń z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewniania zgodności działań z rozporządzeniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
•systematyczna analiza przepisów  i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla celów działalności;
•opracowywanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
•aktualizacja dokumentacji  i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
•doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;
•cyklicznie prowadzenie audytów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami we wszelkich obszarach.
•nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie obsługi incydentów dotyczących potencjalnych naruszeń danych osobowych.

Przypominamy mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania oświadczeń o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 78-200 Białogard ul. Kochanowskiego 26, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PRZYPOMINA mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania OŚWIADCZEŃ o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach.
Oświadczenie jest dostępne w biurze Spółdzielni lub można pobrać link poniżej:
Oświadczenie