Category Archives: Bez kategorii

Oferujemy lokal mieszkalny na wynajem przy ul. Zwycięstwa 50a. Oferty pisemne należy składać w biurze Spółdzielni (sekretariat BSM)

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie przy ul. Kochanowskiego 26 posiada na wynajem lokal mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 50a/2 : pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, komórka,parter. Powierzchnia użytkowa 38,28  m².
Wymagany wkład własny. Oferty pisemne należy składać w biurze Spółdzielni – sekretariat BSM.Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc : 502 050 152 / 94 312 29 65 lub w siedzibie Spółdzieln

Poszukujemy do pracy na stanowisko Specjalisty ds. Mediów i Telemetrii. Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy Spółdzielni.

Wymagania : wykształcenie wyższe techniczne (najchętniej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)
Do zakresu obowiązków będzie należało m.in:
* kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;                                                                                                                    * nadzór nad usługami związanymi ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych;                                  * bieżąca kontrola funkcjonowania systemu zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy, działania adaptermów, liczników energetycznych;                                                                                                  *współpraca z działem finansowym w zakresie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, zimnej wody i centralnie ciepłej wody.
Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy Spółdzielni.
 
 

Bądź bezpieczny w swoim mieszkaniu. Informacje dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni

Przypominamy, ze względów bezpieczeństwa, że wszystkie firmy współpracujące ze Spółdzielnią winny posiadać stosowne upoważnienia do prowadzenia prac bądź przeglądów.
Macie Państwo prawo żądać okazania dokumentu, zezwalającego na wykonywanie czynności na zlecenie Spółdzielni.
Upoważnienie zawiera następujące informacje:
  • nazwa firmy
  • rodzaj wykonywanych prac, czynności
  • czas wykonywania w zasobach BSM
Dokument podpisują członkowie Zarządu BSM ( dwie osoby).

Roczne przeglądy gazowe 2018

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie informuje, że rozpoczęły się przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach własnych.
Pracownicy firmy INSPEKT GAZ, Mateusz Pawluczuk, Białogard zostali wyposażeni w upoważnienie Spółdzielni do wykonywaniu przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawdzenia instalacji gazowej. 
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów udostępnijcie Państwo lokale do przeglądów gazowych (obowiązkowe).
Informacja o przeglądach – pok. 15, ul.Kochanowskiego 26, tel. 94 311 01 81, 510 068 202 lub u administratorów osiedli.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m²
  • Lipowa 2, pow.17,80 m²
  • Wojska Polskiego 13, pow.42,70 m²
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wraz z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie:

– § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej,

– Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

– Rozdziału XI ust. 1-2 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką

Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym przesyłamy propozycje dotyczące zmiany kanałów i pakietów odbioru TVK.

W załączniku oferta programowa przed zmianą i po zmianie wraz z kwotą abonamentu za pakiety:

Pismo o zmianach BTK

Pakiety BTK przed zmiana

Pakiety BTK po zmianie