Category Archives: Bez kategorii

Przetarg na wykonanie rocznych przeglądów gazowych w zasobach Spółdzielni w Białogardzie i Karlinie oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych na terenie Białogardu i Tychowa. Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2019 roku, godzina 14.00. Szczegóły w ogłoszeniu

Szczegóły ogłoszenia link poniżej:
Przetarg – szczegóły

Przetarg na wynajem lokalu w ciągu handlowym przy ul. Lipowej 2 w Białogardzie. Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26. Szczegóły w ogłoszeniu.

Adres : Lipowa 2, pow. 100,00 m²
Lokalizacja  centrum miasta, wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu (dawniej sklep mięsny). 
Cena wywoławcza za najem wynosi 10,20 zł za m²(+podatek VAT). Opłaty dodatkowe za media wg stanu zużycia (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie wynajmującego. Inne informacje na temat lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 502 050 189 ; 510 068 202; sekretariatbsm@btk.net.pl ; inwestycjebsm@btk.net.pl
Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, tel. 510 248 039
 

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Oferty należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 12 grudnia 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Kontakt telefoniczny w sprawie zaproszenia 510 068 202. Ofertę należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 12 grudnia 2019 r. ( załącznik  – formularz oferty -link poniżej):
Załącznik – formularz oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Sprzątajmy po swoich pupilach! Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni  Państwo
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie przypomina właścicielom psów, że należy sprzątać ich odchody. Wyprowadzając psa należy dopilnować żeby nie zanieczyszczał klatki schodowej, trawników na osiedlach.
Przypominajcie Państwo właścicielom czworonogów o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard ( Uchwała Rady Miasta Nr X/82/2015, rozdział 6, & 10, pkt. 1 i 2) a nasze otoczenie będzie bardziej przyjazne i wolne od zagrożeń.

Poszukujemy osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie poszukuje osoby zainteresowanej współpracą w zakresie roznoszenia korespondencji na terenie Białogardu. Współpraca odbywać się na będzie na podstawie umowy o świadczenie usług – osoba zainteresowana winna posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą pozwalającą na świadczenie usług w tym zakresie.
Oferta pisemna winna zawierać proponowaną cenę jednostkową za list bez potwierdzenia oraz z potwierdzeniem. Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard.
Informacje pod numerem: 94 312 29 65.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub na sprzedaż. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m² – najem lub sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.17,80 m² – sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.100  m² – najem
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

Przeglądy gazowe 2019 w zasobach Spółdzielni. Ważne informacje!.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach lutym, marcu był wykonywany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwo bezpieczeństwo przypominamy,że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili szereg nieprawidłowości. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z przeglądu z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców i bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej.
                                                                                    Administracja BSM
———————————————————————————–
Informujemy, że w dniach od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT-GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne pełnomocnictwa.
                                                                                                                 Administracja BSM

Przypominamy mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania oświadczeń o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 78-200 Białogard ul. Kochanowskiego 26, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PRZYPOMINA mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania OŚWIADCZEŃ o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach.
Oświadczenie jest dostępne w biurze Spółdzielni lub można pobrać link poniżej:
Oświadczenie