Category Archives: Bez kategorii

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych (II część) na budynkach przy ul. Bolesława Śmiałego 65 (lokale 63-102), Kochanowskiego 8, Modrzewskiego 1, Lelewela 3, Wojska Polskiego 11. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni Państwo!

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że pracownicy serwisowi firmy Techem dokonają wymiany wodomierzy lokalowych. Pracownicy tej firmy wykonujący roboty w Państwa mieszkaniach wyposażeni będą we wszystkie niezbędne środki ochrony zdrowia. Wykonując swoją prace zachowają wymagane przepisami standardy bezpieczeństwa. 

Prosimy Państwa o:

 • zachowanie bezpiecznych odległości
 • założenie maseczek ochronnych na czas robót w lokalu
 • do podpisania protokołu potrzebny będzie własny podpis

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych -II część (link poniżej):

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy (II część)

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2020 roku w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków, które miało być zorganizowane w miesiącu maju 2020 roku – zgodnie ze Statutem Spółdzielni w pięciu częściach – ze względu na obowiązujący stan pandemii koronawirusa – nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. Z 20202 r., poz. 568/, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, albo Zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali termin  Walnego Zgromadzenia Członków po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w statucie Spółdzielni.

 

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych na budynkach przy ul. Zwycięstwa 48 i Bolesława Śmiałego 65 w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni Państwo!

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że pracownicy serwisowi firmy Techem dokonają wymiany wodomierzy lokalowych. Pracownicy tej firmy wykonujący roboty w Państwa mieszkaniach wyposażeni będą we wszystkie niezbędne środki ochrony zdrowia. Wykonując swoją prace zachowają wymagane przepisami standardy bezpieczeństwa. 

Prosimy Państwa o:

 • zachowanie bezpiecznych odległości
 • założenie maseczek ochronnych na czas robót w lokalu
 • do podpisania protokołu potrzebny będzie własny podpis

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych (link poniżej):

Harmonogram I terminu wymiany wodomierzy lokalowych

Zakończenie sezony grzewczego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zakończenie sezonu grzewczego nastąpi w  dniu 18 maja 2020 r.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Oferty należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 28 maja 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

BSM zaprasza firmy dekarskie do współpracy w zakresie przeprowadzenia napraw dekarsko-blacharskich w zasobach Spółdzielni. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Kontakt telefoniczny w sprawie zaproszenia 510 068 202. Ofertę należy złożyć w sekretariacie BSM do dnia 28 maja 2020 r. ( załącznik  – formularz oferty -link poniżej):
Załącznik – formularz oferty
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Poszukujemy osoby/ konsultanta do pracy na stanowisko Inspektora nadzoru ds. technicznych . Szczegóły w ogłoszeniu. Na oferty oczekujemy do 28 maja 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • uprawnienia wysokościowe;
 • uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań remontowych;
 • znajomość z zakresu kosztorysowania;
 • doświadczenie w pracach budowlanych i znajomość materiałów budowlanych;
 • prawo jazdy kat.B

Do zakresu obowiązków będzie należało m.in. :

 • kontrola stanu technicznego instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów na roboty hydrauliczne, elektryczne i inne zlecenia;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w odbiorach robót z zakresu remontów i bieżącego technicznego utrzymania;
 • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora tj. protokoły zawilgoceń , określenie przyczyny powstawania zawilgoceń lub zalań oraz podanie optymalnego rozwiązania usunięcia usterki.

Warunki współpracy do ustalenie w trakcie spotkania.

Podania wraz z CV należy składać w sekretariacie BSM do dnia 28 maja 2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Koranawirus – ważna informacja !!! . Szczegóły w ogłoszeniu.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie ochrony przed koronawirusem, Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółdzielni.

Sprawy pilne można załatwiać pod numerami telefonów:

94 312 29 65 – sekretariat

94 312 32 38 – czynsze,

94 312 35 78 – Biuro Obsługi Klienta TVK,

502 050 152 – Dział członkowsko – mieszkaniowy,

502 050 168 – Kierownik Działu GZM,

502 050 201 – administrator osiedla Kochanowskiego I, II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa,

510 248 039 – administrator osiedla Lelewela i Olimpijczyków ,

502 050 374 – administrator os. Traugutta w Karlinie

510 068 202 – administrator wspólnot mieszkaniowych

Zainteresowane osoby informujemy, że:

 • oświadczenia dotyczące korespondencji do Działu TVK można dostarczyć w późniejszym terminie, niż określony na piśmie,

 • tel. 94 312 35 78 – podpisanie umowy na usługi TVK i internetu można zlecić telefonicznie a osobiście umówić się tylko na złożenie podpisu, 

 • tel. 604 628 256 – usterki można zgłaszać telefonicznie do administracji osiedlowych a po godzinach pracy na pogotowie techniczne,

 • 94 312 32 38 lub 94 312 00 60 – informacje odnośnie opłat za mieszkanie można uzyskać pod numerami,

 • 94 312 01 78 – informacje odnośnie opłat za usługi TV i internetu można uzyskać pod numerem, 

 • wpłaty z tytułu opłat można dokonać poprzez przelew,

 • korespondencję do BSM można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do kasy.

  Zachęcamy również do kontaktu poprzez adres e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl lub elektroniczne biuro obsługi klienta (tzw. e-bok) BSM.

  Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

  Za utrudnienia przepraszamy.

                        Zarząd
Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

BSM poszukuje pracownika na stanowisko hydraulika. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko Hydraulika. Szczegóły w ogłoszeniu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wod-kan;

 • doświadczenie w branży sanitarnej i grzewczej

 • mile widziana umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów na roboty hydrauliczne

 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • naprawy w zakresie bieżącego technicznego utrzymania m.in. wymiana zaworów odcinających przy wodomierzach, zaworów grzejnikowych, podpionowych regulujących, wymiana grzejnika, wymiana uszkodzonych odcinków rur, udrażnianie pionów i przyłączy kanalizacyjnych, osadników, naprawa, mocowanie i wymiana uszkodzonych rur spustowych, odpowietrzanie grzejników i pionów c.o., wymiana pomp obiegowych, lokalizacja i naprawa nieszczelności instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, czyszczenie wywiewek kanalizacyjnych, kontrola prawidłowych temperatur i przepływów na instalacji c.o. i cwu. w pomieszczeniu technicznym budynku

 • udział w oględzinach lokali mieszkalnych na zgłoszenie lokatora pod kątem przyczyn powstania zalań (instalacja budynkowa/przeciek z instalacji w mieszkaniu powyżej/zalanie nie wynikające z awarii na instalacji a użytkowania mieszkania)

 • ocena stanu technicznego instalacji budynkowej pod kątem konieczności jej wymiany

 • współpraca z firmami zewnętrznymi np. RwiK w zakresie udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz ZEC w przypadku wystąpienia awarii na wymiennikowni budynku, którego utrzymanie leży po stronie ZECu

 • inne prace zlecone przez przełożonego związane z bieżącym utrzymaniem instalacji budynkowej związanej z branżą wod-kan, c.o.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Spółdzielni od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 502 050 168.

BSM poszukuje pracownika na stanowisko elektryka. Szczegóły w ogłoszeniu

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko Elektryka. Szczegóły w ogłoszeniu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne

 • uprawnienia SEP do 1 kV

 • doświadczenie w branży

 • mile widziana umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów na roboty elektryczne

 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • naprawy w zakresie bieżącego technicznego utrzymania m.in. wymiana i mocowanie opraw oświetleniowych, lamp, osprzętu, wymiana żarówek, wymiana i mocowanie w puszkach przepalonych przewodów/WLZ, wymiana wyłączników, automatów schodowych, czujników ruchów na klatkach schodowych, piwnicach, oświetlenia zewnętrznego, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych łącznie z tablicami podlicznikowymi, wykonywanie i demontaż czasowego zasilania opróżnionych lokali dla potrzeb dozoru elektrycznego, lokalizacja uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz jej naprawa

 • ocena stanu technicznego instalacji budynkowej pod kątem konieczności jej wymiany

 • inne prace zlecone przez przełożonego związane z bieżącym utrzymaniem instalacji budynkowej związanej z branżą elektryczną

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Spółdzielni od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 502 050 168.

Przeglądy gazowe 2020 – WAŻNA INFORMACJA. Szczegóły w ogłoszeniu.

Szanowni mieszkańcy
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach styczeń, luty, marzec był wykonany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy, że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili nieprawidłowości, które są opisane w protokołach z przeglądu. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców oraz bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej. 
                                                                                            Administracja BSM