Stowarzyszenie „Pasjonaci”

Stowarzyszenie „Pasjonaci” zostało założone 6 grudnia 2007 roku.

Jego głównymi celami są:

  • wspieranie i rozwijanie działań twórczych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
  • dostarczanie rozrywek i wypełnianie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i osobom w podeszłym wieku.

StowarzyszeniePASJONACI

Stowarzyszenie od lat współpracuje z klubami osiedlowymi i klubami seniora Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Najbardziej znane wspólnie zorganizowane imprezy to: warsztaty plastyczne, Popołudnie poetów, festyny, Przegląd zespołów kapeli ludowych i zespołów śpiewaczy seniorów, konkurs wokalny dla dzieci „Śpiewać każdy może…” oraz wycieczki krajoznawcze dla dzieci i seniorów. W stowarzyszeniu działa 19 osób, które uważają, że rozwijanie swoich zainteresowań i dzielenie się swoją pasją z innymi wzbogaca życie.

 

Skład Zarządu Stowarzyszanie PASJONACI:

  • Andrzej Świrko – prezes
  • Renta Łopato – sekretarz
  • Joanna Małuszkiewicz – skarbnik

 

 

Statut Stowarzyszenia PASJONACI

Projekt „Pasja łączy pokolenia

 

Galeria imprez zorganizowanych przez Stowarzyszenie PASJONACI:

Stowarzyszenie „Pasjonaci” nagrodzone na III Międzypowiatowych Targach Ekonomii Społecznej

W dniu 29 września 2012 r. na Placu Wolności w Białogardzie odbyły się III Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej.Przedstawiciele stowarzyszeń z całego powiatu wystawili swoje stoiska, na których można było podziwiać ich dorobek. Podczas targów odbyły się pokaz I pomocy oraz występy artystyczne. Konkurs na najciekawsze stoisko wygrało Stowarzyszenie Pasjonaci działające przy Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym dziale: