Poszukujemy osoby / firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych. Oferty należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy biura do dnia 31 sierpnia 2021 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Ogłoszenie:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje osoby / firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie strony internetowej (dalej zwanej też Portalem) wraz z przeniesieniem danych z aktualnej strony a także z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą Portalu. Strona winna posiadać dwie odrębne podstrony.

Cel: Portal o charakterze informacyjnym dedykowany jest dla mieszkańców Białogardu i okolic (członków Spółdzielni oraz abonentów usług TVK i internetu).

Portal winien spełniać szereg cech, które sprawią, że będzie atrakcyjny pod względem wizerunkowym i treściowym. Wymagania dotyczące wyglądu strony: przejrzystość, czytelność, wygląd nowoczesny, adekwatny do tematyki Portalu. Portal ma być podporządkowany dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia łatwości poruszania się po stronie oraz łatwość jej aktualizacji i rozbudowy.

Założenia przejrzystej i logicznej struktury informacji oraz intuicyjnego systemu nawigacji:

 1. jasny dostęp do treści, klarowne poziomy ważności materiału;

 2. szybkie przejście na sam dół struktury i powrót do sekcji głównych;

 3. organizacja rozbudowanych nawigacji w dużych podstronach (nawigacja główna, wspomagająca, kontekstowa);

 4. nowoczesna architektura informacji; e) prosta i dostosowana do charakteru zadań administracja portalem;

 5. nowoczesna platforma CMS z użyciem perspektywicznych rozwiązań technologicznych;

 6. łatwość obsługi panelu administratora.

Wymagania ogólne:

 • Serwis ma być wykonany w oparciu o aktualną wersję Systemu Zarządzania Treścią

 • rozwiązanie CMS posiadające łącznie następujące cechy: •

 • system ma być rozpowszechniany na licencji GNU GPL lub kompatybilnej z nią licencji pozwalającej sklasyfikować go jako oprogramowanie open source;

 • system ma zapewniać możliwość zmiany warstwy prezentacji przy pomocy programowalnych szablonów bez konieczności zmian w architekturze bazy danych;

 • system ma posiadać otwarty charakter i zapewniać możliwość rozszerzania funkcjonalności przy pomocy pluginów;

 • Strona ma być wykonana w sposób umożliwiający aktualizację Systemu Zarządzania Treścią zachowując wszystkie funkcjonalności bez potrzeby ingerencji w strukturę kodu.

 • Serwis ma być wykonany z wykorzystaniem języków programowania PHP (obsługującej najnowszą wersję), oraz bazy danych MYSQL. Wszystkie strony serwisu mają zachować zgodność ze standardami HTML5 oraz CSS3;

 • serwis ma zostać wyposażony w alternatywny arkusz stylów definiujący wygląd stron serwisu w wersji do druku;

 • wszystkie strony serwisu mają być poprawnie i jednakowo wyświetlane przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Chrome (aktualna wersja), Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera (dwie ostatnie wersje), Internet Explorer, aktualne wersje przeglądarek na urządzeniach mobilnych obsługujących standard HTML5;

 • wszystkie strony serwisu mają być w pełni responsywne, zachować całkowitą funkcjonalność i wyświetlać się poprawnie na dowolnych monitorach urządzeń stacjonarnych oraz wyświetlaczach urządzeń mobilnych;

 • serwis ma być zoptymalizowany pod kątem szybkości ładowania stron, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji skryptów i arkuszy stylów, dyrektyw kontroli cache, kompresji przesyłania danych mod_gzip lub mod_deflate i optymalizacji plików graficznych wchodzących w skład layoutu; czcionki będą ładowane lokalnie z folderów systemu zarządzania treścią.

 • w przypadku uzasadnionej technicznie konieczności długiego oczekiwania na ładowane treści, na stronach serwisu ma pojawiać się loader;

 • strona ma być zabezpieczona zgodnie z dobrymi praktykami zapobiegania atakom na strony www.

Wymogi ogólne dla bezpieczeństwa:

 • Rozwiązanie zapewnia możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi zmianami stanu sesji i jej parametrów.

 • Rozwiązanie powinno zezwalać na ograniczanie liczby kolejnych błędnych logowań.

 • Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizmy pozwalające na wykrycie i zablokowanie nieautoryzowanych prób dostępu.

 • Rozwiązanie ma zapewniać rejestrację wszystkich prób logowania do systemu (udanych i nieudanych) i działań związanych z przydzielaniem uprawnień dostępu.

 • Hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej.

 • Rozwiązanie ma wykrywać i chronić przed nieuprawnionymi zmianami w oprogramowaniu i danych.

 • Rozwiązanie ma być zabezpieczone przed szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy).
 • Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed następującymi lukami w bezpieczeństwie typu – Cross-site scripting (XSS), Injection (SQL injection, LDAP and Xpath injection flaws), wstrzyknięcie złośliwych plików/kodów, Insecure direct object references, Cross-site request forgery (CSRF), wyciek informacji i niepoprawne zarządzanie błędami.

 • Możliwość ustawienia banneru reklamowego z poziomu panelu administracyjnego, na wydarzenia okazjonalne. Jego ustawienie i wielkość zostanie ustalona z wykonawcą na etapie wykonywania strony.

Wytyczne względem systemu zarządzania treścią:

 1. serwis ma być wykonany w oparciu o najnowszą wersję Systemu Zarządzania Treścią poprzez stworzenie autorskiego motywu/szablonu serwisu, zbudowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji systemu.

 2. motyw/szablon serwisu będzie w optymalny sposób wykorzystywał odpowiednie funkcjonalności Systemu Zarządzania Treścią, zapewniające maksymalną przejrzystość panelu administracyjnego i wygodę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • osobnych formularzy dla poszczególnych modułów serwisu i strony (aktualności, kalendarz wydarzeń, informację o EDD), wersje językowe;

  • edytora tekstu z możliwością wstawiania predefiniowanych komponentów do tekstu oraz używania zdefiniowanych stylów paragrafowych, zagnieżdżanie w tekście filmów wideo zarówno z zewnętrznych serwisów jak i uploadowanych na własny serwer). Możliwość wstawiania galerii do artykułów oraz plików do pobrania w różnych formatach

 1. panel administracyjny ma umożliwiać administratorowi tworzenie relacji pomiędzy zasobami różnego rodzaju. Relacje powinny mieć wzajemny charakter: powiązanie zasobu1 z zasobem2 jest równoznaczne z powiązaniem zasobu2 z zasobem1;

 2. dopuszcza się wykorzystanie dowolnych wtyczek rozszerzających funkcjonalność Systemu Zarządzania Treścią, jeżeli są one kompatybilne z najnowszą wersją Systemu Zarządzania Treścią oraz nie są obciążone dodatkową licencją uniemożliwiającą korzystanie z nich bez ograniczeń czasowych lub opłat przez zleceniodawcę;

 3. system ma zapewniać możliwość tworzenia kont administratorskich na dwóch poziomach uprawnień:

  • administrator – uprawnienia zapewniające kontrolę nad wszystkimi zasobami i funkcjonalnościami serwisu

  • koordynator regionalny – uprawnienia ograniczone do możliwości dodawania wydarzeń na stronę

  • (system ma zapewniać stworzenie kont wybranych przez Zamawiającego użytkowników z określonymi poziomami uprawnień)

 1. system ma umożliwiać zliczanie liczby odwiedzin strony przez użytkowników (widoczne w panelu administracyjnym).

Analityka:

 1. Serwis ma być zintegrowany z usługami Google Analytics oraz Google Search Console;

 2. Serwis ma posiadać mechanizm informowania użytkowników o wykorzystaniu plików cookies na stronie. Zamknięcie komunikatu przez użytkownika powinno powodować całkowite wyłączenie mechanizmu na czas danej sesji.

 3. WCAG (poziom zgodności min. AA)

 4. strona ma spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.1 na poziomie AA, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

 5. strona ma posiadać funkcjonalności zmiany kontrastu oraz zmiany wielkości fontów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 501 376 035

Oferty należy składać w sekretariacie BSM w godzinach pracy biura do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, możliwość podjęcia negocjacji ceny lub terminu realizacji zamówienia.