Zapytanie na obsługę nieruchomości wraz z terenami w zakresie utrzymania czystości

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Kochanowskiego 26
78-200 Białogard

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zainteresowane Firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania czystości części wspólnych nieruchomości wraz z terenami zielonymi na:
1. Osiedlu Kochanowskiego I budynki:
– Mickiewicza 15
– Kochanowskiego 12
– Kochanowskiego 10
– Kochanowskiego 8
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, oraz musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.
Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2021r.
Miejsce składania ofert:
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 26,
78-200 Białogard.
W celu uzyskania szerszej informacji prosimy kontaktować się z Administracją osiedla tel. 502 050 201.