Podanie o zwrot nadpłaty

Podanie o zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie za sezon grzewczy za okres 01.05.2020-30.04.2021 r.(osiedle Obotrytów; budynki Mickiewicza 15, Kochanowskiego 12, Lelewela 5 , Bolesława Śmiałego 65 Bolesława Śmiałego 65a i Bogusława X  ) Druk do pobrania.