Dotatek osłonowy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że od 4 stycznia 2022r można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dotatek osłonowy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że od 4 stycznia 2022r można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
tradycyjnie (papierowo) w biurze interesanta MOPS w Białogardzie.

Wzór wniosku został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Znajdziesz go w LINKU.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronach Ministerstwa.
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.