Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Rada Nadzorcza wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład Rady Nadzorczej BSM na kadencję 2017 – 2020

  1. Wacław Sobień – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Krystian Kasperowicz – Z-ca Przewodniczącego/Komisja Finansowo-windykacyjna
  3. Irena Święcicka – Sekretarz/Komisja Finansowo-Windykacyjna
  4. Teresa Brzęczek– Przewodnicząca Komisji GZM i samorządowo-wychowawczej
  5. Anna Sztark – Przewodnicząca Komisji Finansowo-Windykacyjnej
  6. Grażyna Placak-Podlaszczak-Członek/Komisja GZM i Samorządowo-Wychowawcza
  7. Maria Warszawska– Członek/Komisja GZM i Samorządowo-Wychowawcza
  8. Beata Kucińska – Członek/Komisja Finansowo-windykacyjna
  9. Szymon Szulc– Członek//Komisja GZM i Samorządowo-Wychowawcza