Plan pracy klubów osiedlowych

Klub osiedlowy przy ul. Kochanowskiego 26

 

Klub osiedlowy przy ul. W. Komara 25

 

 

Klub osiedlowy przy ul. Wojska Polskiego 13

Klub osiedlowy przy ul. Pełki w Karlinie

 

 

 

W tym dziale: