Wynajem sali

  1. Stawka za wynajem sali w Klubach Osiedlowych na pokazy prowadzone przez firmy: 100,00 zł. netto za godzinę.
  2. Stawka za wynajem sali w Klubach Osiedlowych BSM w Białogardzie i Karlinie przez osoby fizyczne w wysokości : 45,00 zł. netto za godzinę.
  3. Stawka za wynajem na niżej wymienione imprezy:                                                                                                                     Urodziny, w tym 18-tki: 500,00 zł. netto (czas wynajmu nie więcej niż 12 godzin);                                                          Komunie, chrzciny: 400,00 zł. netto  (czas wynajmu nie więcej niż 12 godzin);                                                                       Andrzejki, Ostatki: 600,00 zł. netto (czas wynajmu nie więcej niż 20 godzin);                                                                        Sylwester: 1 100, 00 zł. netto (czas wynajmu nie więcej niż 24 godzin);                                                                             Wesele: 1 300,00 zł. netto (czas wynajmu nie więcej niż 24 godzin);                                                                                            Wesele z poprawinami: 2 000,00 zł netto (czas wynajmu nie więcej niż 48 godzin);                                                       Pozostałe imprezy rodzinne według stawki godzinowej ((czas wynajmu nie więcej niż 5 godzin); 
  4. Opłata za każdą dodatkową godzinę według ustalonej stawki godzinowej tj. 45,00 zł netto.
  5. Kaucja zwrotna za wynajem sali wynosi 600,00 zł. brutto.
  6. W przypadku stwierdzenia, że wynajem był niezgodny z ustalonym między stronami, kaucja przepada.

Bliższe informacje pod numerami telefonów od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

Klub osiedlowy przy ul. Kochanowskiego 26 

Dodatkowe informacje: 502 050 338

Klub osiedlowy przy ul. Wojska Polskiego 13    

Dodatkowe informacje: 502 050 354, 502 050 383

Klub osiedlowy przy ul. W. Komara 25  

Dodatkowe informacje: 502 050 369

Klub osiedlowy BSM przy ul.Pełki 5 w Karlinie

Dodatkowe informacje 502 050 345

W tym dziale: