Panorama Białogardzka

              Projekty unijne :unia            

Aktualności

Portal Lokatora – udogodnienia dla mieszkańców Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szczegóły w ogłoszeniu.

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie kierowania robotami i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad planowanymi pracami remontowymi w 2 lokalach mieszkalnych. Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2017 r. w sekretariacie BSM

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na spawanie włókien światłowodowych. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w sekretariacie BSM do dnia 14 grudnia 2017 roku do godz. 14.00

Bez kategorii

Poszukujemy reportera programu lokalnego. Szczegóły w ogłoszeniu.

Bez kategorii

Pasjomania II – galeria zdjęć

Bez kategorii

Przeglądy gazowe 2017 – Ważna informacja

Bez kategorii

Atrakcyjne warunki najmu lokalu użytkowego przy ul.Wojska Polskiego 67. Zapraszamy zainteresowanych prowadzeniem lokalu handlowego, gastronomicznego do składania ofert. Szczegóły w ogłoszeniu

Bez kategorii

Analiza porównawcza kosztów zużycia energii cieplnej w/g budynków

Bez kategorii

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub do sprzedaży. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bez kategorii

Gmina Karlino informuje,że zamierza przeprowadzić kontrole zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – szczegóły w ogłoszeniu

Bez kategorii

Razem zadbajmy o środowisko w naszym bezpośrednim otoczeniu. Zarząd BSM zaprasza Państwa do współgospodarowania terenami zielonymi, pielęgnacją drzew i krzewów na naszych terenach – szczegóły w ogłoszeniu

Bez kategorii

WAŻNE ZMIANY W PAKIETACH BTK OD 1 LUTEGO 2017 r.- szczegóły w ogłoszeniu

Bez kategorii

Informacja dla lokatorów dot. korzystania z butli gazowych w budynkach BSM

Bez kategorii

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard w 2017 roku. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie osiedli BSM. Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowe zasady segregacji odpadów.

Najnowsze informacje zobacz starsze wpisy